Companii din construcții, amendate de Inspecția Muncii

Inspecţia Muncii a derulat, în primul semestru al acestui an, acţiuni de control privind securitatea şi sănătatea în muncă la 1.691 angajatori din domeniul contrucţiilor, în urma cărora a aplicat 342 de amenzi, în valoare de peste 1,717 milioane lei, conform unui comunicat remis presei.

Din totalul angajatorilor controlaţi, au fost sancţionaţi 1.507. În afară de amenzi, inspectorii au dat şi 2.644 avertismente.

Inspecţia Muncii semnalează că domeniul construcţiilor se află, atât în România, cât şi la nivel european, pe primele locuri la numărul accidentelor de muncă. Conform Eurostat, în comparaţie cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, situaţia generală a accidentelor de muncă înregistrate în România se situează la un nivel scăzut.

„La solicitarea ministrului Muncii, Raluca Turcan, Inspecţia Muncii a inclus în Programul cadru de acţiuni pentru anul 2021, o campanie de control ce vizează sectorul construcţiilor şi care se derulează la nivel naţional pe durata întregului an – ‘Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor'”, se menţionează în comunicat.

Astfel, comparativ cu 2019, numărul angajatorilor din construcţii controlaţi a crescut de trei ori, ca de altfel şi numărul celor sancţionaţi. Raportat la 2020 s-a înregistrat o creştere cu 57,8% a angajatorilor controlaţi şi cu 53,4% a celor sancţionaţi.

În perioada menţionată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti a efectuat 346 de controale privind verificarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, în domeniul contrucţiilor, şi a aplicat 41 de amenzi pentru neregulile constatate, în valoare de 283.500 lei.

Conform datelor furnizate de Inspecţia Muncii, în acest an au fost înregistrate şi finalizate cercetările în cazul a 136 de accidente de muncă în domeniul construcţiilor, din care şapte mortale şi 129 soldate cu incapacitate temporară de muncă a celor accidentaţi.

Principalele deficienţe de natură tehnică constatate sunt: nu sunt utilizate echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime şi care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări; nu sunt folosite echipamente de muncă pentru consolidarea marginilor săpăturilor; nu sunt acordate şi folosite echipamente de protecţie individuală (EIP) împotriva căderilor de la înălţime; nu este verificat modul în care sunt protejate şi utilizate platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor astfel încât lucrătorii să nu cadă sau să fie expuşi căderilor de obiecte.

În ceea ce priveşte deficienţele de natură organizatorică, acestea au fost: planul propriu de securitate şi sănătate al şantierului nu este completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor; nu este asigurată o instruire adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii, consemnată în fişa de instruire individuală; nu sunt verificate tehnic, la termenele scadente instalaţiile de ridicat (macarale) şi transport (motostivuitoare, transpalete, etc.); nu se ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.

Referitor la accidentele de muncă ce au avut loc în ultima perioadă, Inspecţia Muncii precizează că, în cazul celui produs în data de 2 iulie 2021, la Rompetrol Rafinare, la Instalaţia HPM (Hidrofinare petrol motorină), unde a avut loc o explozie urmată de un incendiu, inspectorul de stat a stabilit o comisie şi, de asemenea, în acest caz, se desfăşoară ancheta organelor de cercetare penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi Poliţia Oraşului Năvodari. În acest accident şi-au pierdut viaţa trei persoane.

„În vederea clarificării împrejurărilor producerii evenimentului, comisia de cercetare a procedat la audierea martorilor şi la ridicarea de documente de la S.C Rompetrol Rafinare şi S.C. Rominserv S.R.L. Comisia de cercetarea a solicitat, în baza dispoziţiilor art. 119 alin. (1) şi alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate de H.G. nr. 1425/2006, efectuarea de catre INCD INSEMEX Petroşani a expertizei tehnice privind evenimentul. În urma efectuării de către INCD INSEMEX a cercetării la faţa locului, au fost identificate şi sigilate două echipamente de muncă (o supapă de siguranţă şi o armătură cu sens unic), cu posibilă implicare în producerea evenimentului. Acestea au fost demontate în data de 07.07.2021, sub supravegherea organelor de poliţie şi ridicate în vederea expertizării. De la primele documente intrate în posesie, Comisia de cercetare a evenimentului lucrează la întocmirea Procesului verbal de cercetare, completându-l pe măsura primirii actelor necesare finalizării dosarului”, se menţionează în comunicatul IM.

Cu privire la explozia produsă în data de 23 iulie la S.C. DEMECO S.R.L., cu sediul social in Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, la depozitul de reciclare şi distrugere deşeuri, în urma căreia au fost rănite şapte persoane, Inspecţia Muncii subliniază că pentru cercetarea evenimentului inspectorul general de stat a numit o comisie şi, de asemenea, în acest caz, se desfăşoară ancheta organelor de cercetare penală.

În ceea ce priveşte explozia urmată de un incendiu care a avut loc pe platforma Azomureş S.A în data de 7 iulie, care a avut ca urmare rănirea uşoară a unei persoane de cioburile rezultate de la o fereastră spartă de la Instalaţia de Amoniac, evenimentul este cercetat de o comisie numită de angajator.

Inspecţia Muncii cercetează şi incendiul produs în data de 3 iulie la S.C. CELCO S.A. Constanţa, la depozitul în care se aflau aproximativ 10 tone pastă de aluminiu, fără a fi înregistrate victime. Evenimentul este cercetat de I.T.M. Constanţa ca incident periculos, neputând fi precizate până în acest moment cauzele producerii evenimentului.

Referitor la evenimentul produs în data de 2 august pe un şantier din sectorul 3 din Bucureşti al S.C. Algoritm Residence, cercetarea evenimentului este coordonată de Inspecţia Muncii, din dispoziţia inspectorului general de stat, Dantes Nicolae Bratu fiind alcătuită o comisie de cercetare formată dintr-un reprezentant al Inspecţiei Muncii, în calitate de preşedinte al comisiei, şi din 2 inspectori de muncă din cadrul I.T.M. Bucureşti.

Comisia a demarat cercetarea evenimentului şi va analiza toate circumstanţele în care au fost implicaţi cei 6 lucrători, toţi cetăţeni români, din care 2 au decedat, 4 fiind spitalizaţi. Comisia de cercetare s-a deplasat la faţa locului pentru a face poze, schiţe, pentru a identifica elementele necesare cercetării evenimentului şi pentru a audia şi a lua declaraţii de la martorii prezenţi la eveniment. Ca o consecinţă a producerii evenimentului, s-a dispus sistarea activităţii în zona şantierului. În conformitate cu H.G. nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cercetarea evenimentului durează 15 zile lucrătoare şi poate fi prelungită în situaţia în care este necesară expertiza la faţa locului, raportul medico-legal, etc.

„Victimele accidentelor de muncă sunt asigurate prin Fondul Naţional la Risc de Accidentare din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, accidentaţii sau aparţinătorii fiind despăgubiţi prin această instituţie. Cei care au suferit accidente de muncă grave şi familiile acestora sunt permanent în atenţia noastră, ne interesăm de evoluţia stării de sănătate a accidentaţilor şi analizăm modalitatea de acordare a unui sprijin financiar familiilor victimelor de către instituţiile cu atribuţii în acest sens”, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.