ANRE a aprobat înfiinţarea de noi capacităţi energetice cu putere totală instalată de peste 40 MW

În ședința Comitetului de reglementare al ANRE din data de 24.11.2021, au fost luate în discuție și aprobate următoarele:
– acordarea Autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Eoliană (CEE) Stuhuleţ, cu puterea electrică maximal debitată de 39,6 MW, societăţii ELAWAN WIND BEREZENI S.R.L., cu durata de valabilitate de 30 de luni;
– acordarea Autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala termoelectrică (G2P) Park 3 Oarja, cu puterea electrică maximal debitată de 1,3 MW, societăţii OMV PETROM S.A., cu durata de valabilitate de 12 luni;
– acordarea Autorizaţiei de înfiinţare pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala termoelectrică (G2P) Parc 1/ Depozit Băicoi Vest, cu puterea electrică maximal debitată de 1,45 MW, societăţii OMV PETROM S.A., cu durata de valabilitate de 12 luni.

Toate autorizațiile de înființare acordate vor contribui, ulterior punerii în funcțiune a capacităților energetice, la creșterea puterii electrice instalate în Sistemul Energetic Național.