Lucrări finalizate la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu

Compania Națională Aeroporturi București a marcat finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Reabilitarea și refuncționalizarea interioarelor clădirilor A, B și Rotondă de la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu (AIBB-AB)”.

Valoarea contractului s-a cifrat la 66.629.040 lei fără TVA (inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute), valoarea decontată fiind în procent de 96%.  Antreprenorii acestor lucrări de anvergură au fost SC Bog’Art SRL (lider de asociere), UTI Grup SA (asociat), UTI FM (subcontractant), garanția lucrării fiind de 73 de luni de la încheierea lucrărilor.

Aeroportul Internațional București-Băneasa este al treilea cel mai vechi aeroport din lume încă funcțional și cel mai vechi care nu și-a întrerupt activitatea aeronautică.