Parteneriat pentru dezvoltarea Magistralei 2 de metrou

La sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, directorul general al Metrorex, Ștefan Paraschiv și directorul general al CFR Infrastructura, Ioan Pintea, au semnat, astăzi, 1 noiembrie 2021, Protocolul de Cooperare și Colaborare dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul București “Metrorex ” S.A., Județul Ilfov – Consiliul Județean, Sectorul 4 al Municipiului București și Compania Națională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A.,  având ca obiect extinderea Magistralei 2, Pipera – Berceni în zona de sud, după Linia de centură.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de transport și creșterea mobilității în zona de sud – est a municipiului București, Primăria Sectorului 4 împreună cu Consiliul Județean Ilfov au inițiat discuții cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Metrorex S.A. și C.F.R. S.A. pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, după Linia de centură, în continuarea stației (noi) de metrou Tudor Arghezi. De menționat faptul că stația de metrou Tudor Arghezi, aflată într-un stadiu avansat în ceea ce privește partea de structură și calea de rulare, a fost realizată în urma asocierii dintre Metrorex S.A. (cu acordul M.T.I.) și Primăria Sectorului 4 pentru introducerea în exploatare comercială a liniei tehnologice care leagă magistrala 2 de metrou cu infrastructura feroviară din jurul Bucureștiului.

Magistrala 2 de metrou realizează o legătură între zona de sud – est, zona centrală și zona de nord a municipiului București, asigurând transportul a aproximativ 6 milioane de călători/lună (în perioada de dinainte de pandemia de Covid – 19), ceea ce reprezintă aproximativ 40% din numărul total al călătorilor care utilizau sistemul de transport cu metroul. Ca și date tehnice, Magistrala 2 are o lungime de 19,9 km de cale ferată dublă, un număr de 15 stații (inclusiv noua stație de metrou Tudor Arghezi aflată în construcție), un depou, un parc de exploatare de 25 de trenuri de generație nouă, asigurând un interval minim de circulație între trenuri la ora de vârf de trafic de 3 minute.

Finanțarea activităților rezultate din Protocol se va realiza după cum urmează:

– Costurile cu studiile de prefezabilitate și fezabilitate vor fi suportate în mod egal de către Consiliul Județean Ilfov și Consiliul Local Sector 4, prin virarea a 50% din valoarea contractului de către CJ Ilfov în bugetul sectorului 4 al Municipiului București, după înregistrarea facturilor și documentelor justificative aferente contractelor

– Susținerea costurilor cu exproprierile, costurilor cu elaborarea proiectului tehnic și a costurilor pentru execuția lucrărilor se va stabili, prin act adițional la Protocol, în funcție de valorile rezultate în urma elaborării studiului de fezabilitate

– Includerea asocierii/parteneriatelor rezultate în urma Protocolului în categoria beneficiarilor eligibili pentru finanțarea investiției atât din fonduri europene nerambursabile cât și din alte surse de finanțare identificate

– Valoarea totală a investiției va rezulta din documentația aferentă studiului de fezabilitate/proiectului tehnic după îndeplinirea obiectului asocierii, toată infrastructura aferentă obiectivului (cale de rulare, stație de metrou, etc) va intra în proprietatea publică a statului și va fi concesionată Metrorex.