239 de noi experți și verificatori de proiecte, după a doua zi de examene

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, anunță: 239 dintre cei peste 800 de candidați care au susținut examenele de duminică, 19 decembrie, pentru a deveni verificatori de proiecte sau experți tehnici au promovat examenul.

Numărul de 2.133 experți și verificatori existenți înainte de acest examen a fost astfel majorat cu peste 10%, adaugă ministrul.

Candidații au susținut examene pentru a deveni experți și verificatori de instalații electrice aferente construcțiilor, rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații și construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală, rezistență mecanică și stabilitate pentru masivele de pământ, drumuri și podețe, piste aeroportuare, igienă, sănătate și mediu înconjurător, instalații sanitare, economie de energie și protecția împotriva zgomotului.

Cseke Attila a subliniat: pentru instalații electrice aferente construcțiilor, de exemplu, avem în prezent 85 de verificatori de proiecte la nivel național și, în urma examenelor, au promovat încă 45. De asemenea, pentru siguranța în exploatare pentru construcții au promovat 42 de verificatori. Astfel, numărul celor acreditați a fost mărit de la 77 la 119. Situația este similară pentru domeniul igienă, sănătate și mediu înconjurător.

”După primele două zile de examinare, avem aproape 400 de noi experți și verificatori de proiecte”, a precizat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, care a amintit că examenele de atestare tehnico-profesională au fost organizate, în premieră, simultan în 6 localități diferite (București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov și Constanța).

Marți s-a susținut ultimul examen programat, iar, în această săptămână, vor fi publicate rezultatele obținute și în celelalte două zile ale acestei sesiuni de examinare.