CFR Infrastructură: Licitație pentru modernizarea a două secțiuni de cale ferată

CFR Infrastructură a lansat licitaţia pentru achiziţia serviciilor de ş ţ ă ț – ș ( 1) ș ș – ( 2), aferente obiectivului “ ș ǎ – – ˮ, pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.
ℹ ă ă estimată a contractelor: …, , lei fără TVA, din care:
►1.505.138.213,54 , fără TVA, pentru 1 – ș
►1.472.917.742,19 ,fără TVA, pentru 2 ț ș –
ℹ ţ: Fonduri Externe Nerambursabile, prin ț ș ță (), componenta 4 – Transport sustenabil – Reforma 1.5 – Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar.
al celor 2 contracte de prestări servicii este electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor – Frontieră (166,2 km) pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate.
:
►creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 120 km/h și 160 km/h pe întregul tronson;
►modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare)
►modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;
►modernizare poduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;
►facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;
►montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;
►construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);
►modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;
►maximizarea capacității de tranzit;
►asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare
►instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
►modernizarea echipamentului de telecomunicații.
‼ Prin modernizarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare pe cele două loturi, Cluj – Aghireș (lotul 1) și Aghireș – Poieni (lotul 2), se vor asigura condiţii tehnice pentru circulaţia cu viteza de 160 km/h pentru trenurile de călători şi de 120 km/h pentru trenurile de marfă, creşterea gradului de confort şi de siguranţă a traficului feroviar.
‼Durata de implementare este de 102 luni pentru fiecare contract, astfel: 6 luni pentru proiectare, 36 luni pentru execuția lucrărilor, iar perioada de garanție a obiectivului este de minimum 60 de luni.
ℹ Termenul limită pentru primirea ofertelor este 14.02.2022, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 15.00.
ℹ Anunţul de participare la procedurile licitaţiilor deschise şi documentaţiiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.