Ce condiții trebuie să îndeplinească o pensiune sau un hotel pentru a obține autorizație de securitate la incendiu

Există numeroase pensiuni și hoteluri în România și marea lor majoritate nu dețin autorizație de securitate la incendiu și nici nu îndeplinesc această condiție. Nu de puține ori astfel de clădiri au ars în totalitate și au existat chiar victime umane. Pensiunile și hotelurile sunt spații publice, ceea ce implică un risc mai ridicat, conform ASIC-Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor.
Când este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu
Nu tot timpul este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru pensiuni sau pentru hoteluri.
Aceasta este necesară numai pentru:spații de primire turistică, cu mai mult de 8 camere și/sau 16 locuri, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora sau când restaurantul, ce are funcțiunea de comerț, are aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp.
Ce condiții trebuie să îndeplinească o astfel de clădire?
În primul rând construcțiile trebuie să fie realizate din materiale de construcție care să nu permită evoluția incendiului sau să ardă și să participe astfel la incendiu.
Securitatea la incendiu trebuie să atingă următoarele exigențe: evitarea victimelor umane, evitarea prăbușirii construcției, evitarea extinderii incendiului în interiorul clădirii sau către alte clădiri, să permită accesul echipelor de intervenție și să reducă la minim pagubele materiale.
În acest sens normativul impune mai multe condiții și vom reda mai jos doar o parte din ele, pentru mai multe apelați la un specialist.
Pentru pensiunile și hotelurile ce au mai mult de 200 de persoane, inclusiv personalul de lucru, obligatoriu se vor utiliza numai materiale de construcție incombustibile.
Pentru clădirile cu mai mult de 3 niveluri supraterane se vor utiliza numai materiale de construcție incombustibile(atenție nu mai mult de 3 etaje ci 3 niveluri, adică se include aici și parterul).
Dacă o pensiune conține sau este realizată din lemn se admite un singur nivel suprateran, adică acestea pot fi doar parter. Dacă doar șarpanta este din lemn și ultimul nivel nu este separat de șarpantă(adică avem mansardă) atunci se admit maxim 3 niveluri supraterane(gen parter și două etaje).
Holurile și casele de scară trebuie să fie realizate din materiale incombustibile sau greu combustibile. Se recomandă ca casele de scără să aibă iluminare naturală.
Pentru mai mult de trei niveluri supraterane(mai mult de parter și două etaje) casa de scară trebuie să fie închisă într-un spațiu propriu cu pereți , planșee și uși incombustibile și rezistente la foc. Ușile vor avea lățimea de minim 80cm, dar depinde și de numărul de utilizatori. Evacuarea caselor de scară nu se face în spații cu altă funcțiune, se face direct în exterior sau prin intermediul unui hol / coridor.
Camera centralei termice, camera grupului de pompare, camera tabloului electric general trebuie să fie camere dedicate și protejate cu elemente de construcție incombustibile, adică ce nu ard.
Condițiile prezentate mai sus și mai jos sunt minimale, pentru detaliere se apelează la un specialist.
Instalații cu rol în securitatea la incendiu
În primul rând este necesar ca o pensiune sau un hotel să dispună de instalații cu rol în securitatea la incendiu. Aceste instalații sunt: iluminat de siguranță, instalație de împământare, protecție la scurt-circuit, instalație de paratrăsnet și , după caz, instalație de hidranți interiori, exteriori, sprinklere, desfumare sau detecție și semnalizare.
Dotarea cu hidranți interiori este obligatorie atunci când există mai mult de 50 de locuri de cazare sau dacă suprafața construită este mai mare de 600mp și există mai mult de trei niveluri supraterane.
Dotarea cu hidranți interiori este obligatorie atunci când există mai mult de 100 de locuri de cazare sau dacă suprafața construită este mai mare de 600mp și există mai mult de trei niveluri supraterane.
Dotarea cu sprinklere este necesară atunci când avem clădiri înalte și foarte înalte, adică clădiri cu mai mult de 11 niveluri supraterane.
Dotarea cu instalații pentru detecție și semnalizare este obligatorie atunci când avem clădiri de turism cu cel puțin 25 de camere sau 50 de locuri de cazare.