Delgaz Greed a modernizat cinci stații de transformare din județul Vaslui

Delgaz Grid, companie membră a Grupului E.ON România, finalizează un proiect de investiții finanțat din fonduri europene prin care stațiile de transformare Huși, Stănilești, Vetrișoaia, Fălciu, Murgeni au fost modernizate prin înlocuirea unor echipamente de înaltă şi medie tensiune. De asemenea, au fost create condiţiile necesare pentru integrarea în SCADA (control şi achiziţie de date la distanţă) a celor cinci staţii de transformare.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea
susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1: Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă,biogaz, geotermal) -distribuţie.

Valoarea totală a proiectului este de 37,2 milioane lei din, care 23 milioane de lei din FEDR, 4 milioane de lei din Bugetul Național și 10,2 milioane de lei contribuția Delgaz Grid.

Lucrările s-au derulat în perioada 21.08.2019 – 31.12.2023 şi au ca obiectiv principal creșterea siguranței preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile prin reducerea numărului de întreruperi, diminuarea cantității
de energie electrică nelivrată și reducerea costurilor de mentenanță a rețelei de distribuţie.

În acelaşi timp, calitatea serviciului de distribuţie va fi îmbunătăţită pentru peste 40.000 de clienţi care sunt alimentaţi din staţiile incluse în proiect.

În contextul tranziției energetice, rețelele de energie trebuie să devină tot mai inteligente pentru a integra cât mai multă energie din surse regenerabile. Practic, rețelele electrice reprezintă coloana vertebrală atranziției către energia verde.

Delgaz Grid, ca operator de sisteme de distribuție, are un rol important de jucat în menținerea echilibrului viitor în rețele, în special la nivel local. Acest proiect se înscrie în strategia companiei de dezvoltare a unei rețele inteligente care să fie capabile să preia și să transporte energie din surse multiple și distribuite pe scară largă, de exemplu, turbine eoliene, sisteme de energie solară concentrată, panouri fotovoltaice.