Ubitech Construcții intenționează să preia Copraag Entrepreneur

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Ubitech Construcții SRL intenționează să preia Copraag Entrepreneur SRL.

Ubitech este o companie românească ce prestează servicii în domeniul construcțiilor nerezidențiale și al închirierii de spații, echipamente și mașini.

Copraag Entrepreneur SRL, România, prestează, de asemenea, servicii în domeniul construcțiilor nerezidențiale și în cel al închirierii de echipamente.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.