CFR face licitație pntru consultanță și supervizare a execuției podului de la Grădiștea

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA a publicat pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anunțul de participare nr. CN1030095 CONSULTANȚĂ ȘI SUPERVIZARE a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, Lot 1 – Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana” Numar de referinta:1.D/2/608/07.04.202, conform AFIR. Este vorba despre celebrul pod de la Grădiștea, dărmânat în urma unor inundații.

 • Descriere succintă: Activitatea Contractantului/ Supervizorului este aceea de supervizare, în calitate de „Supervizor”, a proiectării şi execuţiei de lucrări în conformitate cu prevederile HG nr. 1/ 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. În cadrul serviciului de consultanţă și supervizare în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii și instalaţii aferentă obiectivului de „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, Lot 1 – Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana” Contractantul va desfăşura activităţi de coordonare, consultanță și supervizare. Lucrările supervizate sunt situate între Vidra și Comana (inclusiv stația Comana), între
 • Valoarea totală estimată: 7.081.671,68 lei
 • Contractul nu este împărțit în loturi
 • Durata contractului: 91 luni
 • Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate – preț:
  • Componenta tehnică 60% – Punctaj maxim total 60 (cu subfactori de evaluare:
   • Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul Contractului – 25% – Punctaj maxim factor -25 puncte.
   • Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că activitățile și rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de Asigurare a Calităţii în cadrul Contractului) – 15% – Punctaj maxim factor -15 puncte
   • Experiența profesională a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți principali propuși) pentru realizarea activităților în cadrul Contractului – 20% – Punctaj maxim factor -20 puncte
  • Componenta financiara 40% – Punctaj maxim total 40
 • Achizitia se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – Programul Operational Infrastructura Mare – POIM
 • Tipul procedurii: Licitație deschisă
 • Achiziția nu implică încheierea unui acord cadru
 • Termen limită pentru primirea ofertelor 13.05.2021 ora 15:00.