Se construiește un nou depou la Iași

Primăria Iași a publicat planul urbanisti zonal al investiției de construcție a unui nou depou în municipiu, în zona Dacia, scrie Ziarul de Iași.

Terenul pe care va fi implementat proiectul are o suprafaţă de circa 56.000 mp, cu un grad actual de ocupare de 50%. Documentaţia de tip PUZ este necesară în acest caz întrucât pe amplasament există interdicţie de construire până la elaborarea unui plan urbanistic pentru sistematizarea zonei.

În ceea ce priveşte circulaţia rutieră din zonă, în PUZ se arată că doar străzile Tabacului şi Strămoşilor sunt accesibile în mod direct la teren.

„Propunerea de rezolvare a îmbunătăţirii accesibilităţii terenurilor din zona studiată prin documentaţia de faţă presupune modernizarea tramei stradale de acces, precum şi prelungirea străzii Tabacului până în zona ERA şi preluarea transportului pe linie din Rondul Dacia pe această stradă nou creată”, este una dintre soluţiile prezentate în PUZ pentru modernizarea circulaţiei în zonă.

Ideea prelungirii căii de rulare spre ERA este una mai veche, dar abia în acest an se face un studiu de oportunitate în acest sens. Bilanţul teritorial propus în proiect cuprinde trei unităţi teritoriale de referinţă: transporturi – depou (40.000 mp), circulaţii (circa 15.000 mp) şi servicii transfer – rond Dacia (5.000 mp). Clădirile de servicii şi echipamente vor ocupa o suprafaţă de circa 33.000 mp, în condiţiile în care spaţiile verzi sunt prevăzute pe 5.600 mp, iar pe restul terenului vor fi amenajate circulaţii.

„Imobilele propuse pentru mobilarea terenului sunt legate funcţional între ele pe moduri de transport. Pentru fiecare corp de clădire se vor asigura utilităţi specifice, bazate pe tehnologii şi necesitatea deservirii modului de transport deservit de fiecare corp de clădire, prin intermediul reţelelor de distribuţie. Utilităţile edilitare majore – staţii de pompare, decantare, posturi trafo, termice, preluare selectivă deseuri, preluare selectivă hidrocarburi uzate etc. – se vor folosi în comun”, se mai precizează în proiectul de PUZ.

Regimul maxim de înălţime pentru noile construcţii este parter şi 2 etaje (18 metri – înălţime). Principalele funcţiuni ale clădirilor sunt reparaţie şi întreţinere tramvaie, garare, spălare, decantor, posturi de transformare, punct termic, platforme tehnologice şi alte construcţii speciale (dispozitiv cale, linie cale, aparate cale etc.).

Investiţia în modernizarea depoului Dacia a fost evaluată la circa 30 milioane euro. Depoul va găzdui noile tramvaie şi autobuze electrice care vor ajunge la Iaşi în următorii ani, scrie publicația amintită.