Colaborare pentru Planul Urbanistic General al Roșiei Montane

Consilierii judeţeni din Alba au votat pentru încheierea unui acord de colaborare între Ministerul Dezvoltării, Institutul Naţional al Patrimoniului, Consiliul Judeţean Alba şi Consiliul Local al comunei Roşia Montană, în vederea iniţierii şi coordonării Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Roşia Montană, conform informațiilor transmise de Agerpres.

Planul Urbanistic General anterior, aprobat de Consiliul Local în 2002 și prelungit în 2014, a fost anulat de Curtea de Apel Cluj în 2016. Lipsa unui PUG pentru Roşia Montană împiedică dezvoltarea comunei, împiedicând construirea de noi pensiuni sau accesul la programe guvernamentale sau europene de către administrația locală, de exemplu.

După ce „Peisajul cultural minier Roşia Montană” a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 2021, Consiliul Judeţean Alba a cerut Ministerului Dezvoltării să includă documentația privind „Actualizarea PUG și RLU pentru comuna Roşia Montană” în cadrul „Programului de elaborare și actualizare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial”.

În perioada noiembrie 2023 – aprilie 2024, au avut loc discuții și schimburi de corespondență, în urma cărora MDLPA a trimis o primă propunere de protocol de colaborare prin e-mail, care include acțiunile comune și separate ale instituțiilor implicate în fiecare etapă a elaborării PUG Roşia Montană, de la inițiere și contractare a elaborării, până la avizare și redactarea finală a documentației. CJ Alba a transmis observații și propuneri, iar în aprilie, MDLPA a revenit cu forma consolidată a protocolului de colaborare interinstituțională pentru elaborarea PUG Roşia Montană.

Prin intermediul unei scrisori din 6 iunie, Ministerul a transmis către CJ Alba Protocolul de colaborare interinstituțională pentru inițierea și coordonarea elaborării PUG al Comunei Roşia Montană în vederea validării și semnării acestuia.

Obiectul protocolului, conform articolului 1 din document, este cooperarea interinstituțională între cele patru părți semnatare în vederea inițierii și coordonării elaborării PUG Roşia Montană și promovării spre aprobare conform legislației în vigoare.

În cadrul Protocolului de colaborare, responsabilitățile specifice ale părților sunt definite în funcție de etapele de inițiere, informare a populației, planificare și desfășurare a achiziționării publice a serviciilor de elaborare a studiilor de fundamentare și a PUG, precum și recepția documentelor aferente achiziției PUG.

Dezbaterea privind elaborarea unui nou PUG a avut loc de mai multe ori în ultimii ani, fără a se ajunge la un rezultat concret.

Peisajul cultural minier al Roșiei Montane a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 27 iulie 2021, recunoscându-se astfel valoarea sa universală excepțională, susținută de patru criterii culturale stabilite de Convenția Patrimoniului Mondial: cel mai important și extins complex subteran minier de epocă romană, împreună cu zonele de exploatare a minereurilor, zone locative, zone sacre și necropole.