Somaco a terminat modernizarea fabricii de beton celular autoclavizat din Adjud

Somaco a finalizat pe 30 aprilie 2016 implementarea proiectului de modernizare a fabricii de beton celular autoclavizat din Adjud, în urma unei investiții în valoare de 1.800.000 euro. Proiectul a fost finanțat din fonduri Somaco (peste 51%) şi din fonduri nerambursabile acordate de către Guvernul Norvegiei (Norway Grants) prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România (49%), conform unui comunicat al companiei.

„În urmă cu un an, când a demarat proiectul, unul dintre obiectivele noastre pe termen scurt a fost creșterea eficienței producției și îmbunătățirea calității produselor prin alinierea echipamentelor fabricii din Adjud la standarde moderne, similare sau superioare competiției. Fabrica de BCA de la Adjud a fost pusă în funcțiune în 1975. În anul 2009, imediat după achiziția fabricii de către Somaco Grup Prefabricate, am început un proces de retehnologizare și de înlocuire a echipamentelor uzate moral și fizic. Din păcate, criza economică, care a afectat întreaga industrie și în special sectorul construcțiilor, ne-a pus în situația de a încetini ritmul de implementare a investițiilor. Cu ajutorul finanțării oferite de Guvernul Norvegiei, am putut accelera planul nostru inițial de investiții și am lansat astfel, în mai 2016, sistemul de zidărie și termoizolație cu BCA premium și ecologic”, a declarat Sorin Miron, directorul general al grupului de firme Somaco.

Obiectivele proiectului, care răspund în egală măsura principiilor programului Inovare Verde în Industria din România cât și strategiei Somaco, au fost: reducerea cu minim 30% a consumului actual de resurse (energie si, mai ales, gaze naturale) în fabrica Adjud; scăderea procentului de deșeuri al fabricii Adjud cu 50% față de nivelul actual; generarea unui impact pozitiv asupra comunității (îmbunătățirea condițiilor de securitate în munca și a condițiilor de muncă în general).

Proiectul a fost implementat la Adjud cu ajutorul mai multor subproiecte, care au avut ca scop înlocuirea unor echipamente cheie din procesul de producție, menite să contribuie la indeplinirea obiectivelor proiectului – reducerea consumului de energie electrică și termică, creșterea calității produsului, protecția muncii si a mediului înconjurător, îmbunătățirea condițiilor de muncă. Preocuparea pentru ecologie s-a concretizat prin achiziționarea de echipamente pentru îmbunătățirea calității aerului din hala de producție și prin organizarea la Adjud a unei Zile Verzi, ocazie cu care s-au plantat în fabrică peste 2500 arbuști și flori.

în acest moment investiția se află în perioada de stabilizare, în care Somaco urmărește atingerea obiectivelor propuse. După finalizarea investiției, Somaco va obține atât avantaje concurențiale – imbunătățirea calității produsului BCA, creșterea eficienței și optimizarea costurilor de producție, cât și beneficii ecologice – protecția mediului prin reducerea cantității de deșeuri și a consumului de resurse și beneficii sociale – protecția muncii, responsabilitate socială, îmbunatățirea condițiilor de muncă, preocupare pentru un mediu verde și curat.

„În următorii ani ne propunem stabilizarea producției la nivelul optim de eficiență și consolidarea poziției în piață pentru segmentul de BCA, prin fidelizarea partenerilor actuali și prin cresterea satisfacției clienților finali ai produselor Somaco. O altă prioritate a mandatului meu este dezvoltarea durabilă: dezvoltarea personalului, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și responsabilitatea socială. În acest sens, doresc să continuăm în toate fabricile acțiunile de ecologizare, înverzire și responsabilitate socială”, a adaugat Sorin Miron.

Prin Norway Grants și EEA Grants, Norvegia contribuie la reducerea disparităților socio-economice și la întărirea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Norvegia cooperează strâns cu Uniunea Europeană prin Acordul privind Spațiul Economic European (EEA).

Pentru perioada 2009-14, contribuția Norvegiei este de 1.7 miliarde euro. Fondurile sunt disponibile pentru ONG-uri, instituții de cercetare și de învățământ, pentru sectorul public și cel privat din 12 țări care au aderat recent la UE, precum și Grecia, Portugalia și Spania. Există o largă coorperare cu entități din Norvegia și activitățile pot fi implementate până în anul 2016.

Ariile principale de susținere sunt: protecția mediului și schimbarea climatică, cercetare și burse, sociatatea civilă, sănătate și copii, egalitate între sexe, justiție și patrimoniu cultural.