Evoluție și performanță în industria românească de facility management

În corelație cu sectorul de Real Estate din această parte a Europei, activitățile de administrare, mentenanță și operare a spațiilor construite – care, convențional, constituie sferă de cuprindere a industriei de facility management (FM) din România – ca servicii prestate exclusiv de firme specializate, au apărut în România relativ târziu, după 1992, înregistrând însă o dezvoltare accentuată, mai ales după anii 2000.

Domeniul FM include servicii de operare și mentenanța tehnică a echipamentelor și infrastructurii spațiilor construite (hard FM), dar și servicii non-tehnice (soft FM): curățenie, securitate/pază, peisagistică, recepție, precum și alte servicii suport. De asemenea, în funcție de profilul de activitate și de diversitate a ofertei la nivelul firmelor, aceastea variază de la servicii singulare (monoservicii) la servicii integrate, care pot include totalitatea serviciilor de FM în cadrul unei singure entități economice.

Piața actuală de facility management din România

În esență , pentru conturarea caracteristicilor primare ale pieței românești de facility management, avem în vedere trei parametri care vizează: a) numărul de firme active în domeniu, b) cifră de afaceri a firmelor și c) volumul forței de muncă, parametri considerați la nivelul anului 2016, precum și evoluția acestora comparativ cu anul precedent, corespunzător datelor comunicate de Registrul Comerțului.

Referitor la primul parametru – numărul de firme active în FM – la sfârșitul anului trecut erau active puțin peste 6.800 de firme, cu 5,3% mai multe decât în 2015, reprezentând circa 1,2% din totalul firmelor din economia națională. Cele mai importante creșteri s-au înregistrat pentru firmele active în domeniile serviciilor de mentenanța tehnică și suport (+7%) și în curățenie (+4%).

Distribuția teritorială a firmelor, considerând înregistrarea sediile sociale, indică preponderentă acestor activități în capitală, care, împreună cu județul Ilfov, grupează circa 35% din firmele înregistrate în sectorul FM, urmate de județele Cluj (6%), Timiș (4,5%) și Constanța (4%).

Un alt parametru important este cifra de afaceri a firmelor din domeniul FM, care evidențiază valoarea economică a acestui sector în economia națională. La sfârșitul anului 2016, volumul valoric total al afacerilor la nivelul întregii industrii de facility management a fost de aproape 6,5 miliarde de lei, în creștere cu circa 3,8% față de anul precedent, reprezentând în jur de 0,85% din PIB-ul României. Comparativ, la nivelul întregii UE, ponderea sectorului serviciilor de FM se situează între 4-5% din PIB, ceea ce evidențiază cu claritate un mare potențial de dezvoltare a acestei piețe în România.

Ca dinamici, cele mai mari creșteri a volumului de business s-au înregistrat în segmentul serviciilor de pază/securitate (+11%) și peisagistică (+7%).

În ceea ce privește volumul forței de muncă active în domeniul FM, acesta se ridica, în 2016, la un total de 136.000 de persoane, ceea ce reprezintă în jur de 2,5 % din numărul angajaților în economia națională. Ponderea cea mai mare o constituie angajații în serviciile de pază și securitate (circa 92.000), urmând cei din serviciile de curățenie (23.000). Un aspect particular cu privire la dinamică forței de muncă în aceste două sectoare îl constituie însă fluctuația foarte crescută a acesteia.

În ansamblu, FM-ul românesc se află în proces de maturizare, axându-se tot mai mult pe calitate, eficientă și valoare adăugată, solicitând o forță de muncă specializată și calificată. ROFMA – Asociația Română de Facility Management – este parte importantă a acestei tendințe prin influența pe care o are asupra pieței locale, fiind a patra asociație de FM din Europa care a obținut recunoașterea oficială a ocupației de facility manager, după cele din Marea Britanie, Germania și Olanda.

Cifrele de mai sus conturează o industrie în plin avânt, având potențialul de a oferi oportunități semnificative de business, local și internațional. Sunt suficiențe motive care fac oportună apariția și dezvoltarea unor evenimente profesionale de anvergură națională, care includ expoziții, conferințe și procese educaționale centrate pe cele mai recente evoluții din domeniul facility managementului.

Identificând această oportunitate, ROFMA – Asociația Română de Facility Management – cu o bogată experiență în organizarea proiectelor educaționale, de informare și networking, va invită să participați la ROFMEX 2017, un eveniment business to business care se anunța a fi cel mai important din Europa Centrală și de Est.

Mai multe detalii pe www.rofma.ro și www.rofmex.ro