Situația la zi a acordurilor de mediu pentru proiectele de infrastructură rutieră

Ministerul Mediului a anunțat vineri că a solicitat Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM) situația la zi a acordurilor de mediu pentru proiectele de infrastructură rutieră.

Lista e următoarea:

– Autostrada Brașov–Oradea, sector Ogra– Borș (Acord de mediu nr. 5/16.06.2004),
data începerii procedurii EIA/EA 19.05.2016; s-a emis acordul de mediu nr.
5/06.11.2017
– Tronson de autostradă Lugoj – Deva de la km 0+000 – km 100+014 și drum de
legătură de la autostradă la varianta de ocolire a Municipiului Lugoj de la km
0+000 – la km 10+518 (Acord de mediu nr. 7/09.09.2010, revizuit în 24.12.2013,
revizuit și finalizat în 09.12.2016)

– Construire Autostradă București–Brașov privind modificările propuse pe
Sectorul 1a 2 București – Moara Vlăsiei Tronsonul cuprins între Km 0+000 – Km
3+325, Nod Centura București Km 6+500 Și Nod Moara Vlăsiei Km 19+500
(Acord de mediu nr. 01/20.03.2007, revizuit prin Decizia Etapei de Încadrare
nr.11/19.10.2016), data începerii procedurii EIA/EA 13.07.2017; s-a emis Decizia
etapei de încadrare nr. 11/19.10.2016 – document final.

– Autostrada Sibiu – Pitești
1. km 122,
2. km 122+500,
3. km 122+950,
4. km 123
data începerii procedurii EIA/EA 27.12.2017; s-a depus studiul de evaluare
adecvată în data de 16.05.2018.

-Autostrada Târgu Mureș – Iași, data începerii procedurii EIA/EA 21.06.2013; s-a
respins prin Decizia nr. 21/28.09.2015. Motivul respingerii: nedepunerea
raportului privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată în
termen de 2 ani.

– Modernizare DN 73 Pitești – Câmpulung – Brașov, km 13+800 – km 42 +850 și
km 54+050-km128 +250, data începerii procedurii EIA/EA 26.02.2016; s-a emis
decizia etapei de încadrare nr. 19/09.12.2014 , rev. 13.10.2017– document final

– Reabilitare DN66 Bumbești Jiu – Petroșani km 93+500 – Km 126+000, data
începerii procedurii EIA/EA 24.02.2015 ; stadiul reglementării – finalizat prin
Decizia etapei de încadrare nr.223/09.10.2017.

– Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1-DN7 şi DN2-A2
și lărgire la 4 benzi a centurii București – Sud între A1 și A2 (km 23+600 – km
55+250), data începerii procedurii EIA/EA 07.11.2017; s-a delegat competența
pentru derularea procedurii la APM București.

– Autostrada de centură București km 0+00 – km 100+900, data începerii
procedurii EIA/EA 12.05.2017, urmează depunerea completărilor solicitate de
ANPM prin adresa nr.1/1565/VT/30.05.2017.

– Autostrada Sebeș – Turda (Acord de mediu RO – ANPM / nr.01 / 30.06.2009,
revizuit în data de 31.10.2013, revizuit în data de 26.11.2015), data începerii
procedurii EIA/EA 08.11.2017; s-a emis Decizia etapei de încadrare nr.1 din
08.01.2018 – document final.

– Reabilitare DN 17D Beclean-Cârlibaba, s-a delegat competența pentru derularea
procedurii la APM Bistrița – Năsăud; APM Bistrița – Năsăud a emis decizia etapei
de încadrare nr. 640/18.10.2016– document final.

– Modernizare DN 28B Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000 – 76+758, data
începerii procedurii EIA/EA 13.02.2017; s- a emis decizia etapei de încadrare nr.
221/29.09.2017 – document final.

– Modernizare DN 71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia, s-a delegat competența la APM
Dâmbovița prin Decizia nr.156/31.05.2017; s-a emis acordul de mediu
nr.2/15.05.2018 – document final.

– Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași, data începerii
procedurii EIA/EA 11.05.2017; s-a delegat competența la APM Botoșani prin
Decizia nr.178/23.06.2017; APM Botoșani a emis Decizia etapei de încadrare
nr.115/07.07.2017 – document final.

– “Modernizarea DN 67B Scoarța – Pitești, km 0+000-km 188+200”, data începerii
procedurii EIA/EA 08.02.2018; s-a delegat competența la APM Vâlcea prin Decizia
nr.24/03.05.2018.

– Stabilizare și consolidare versanți DN 57 km 4+093 – km 93+000, data începerii
procedurii EIA/EA 07.01.2018; urmează depunerea memoriului de prezentare.

– Proiect ”Modernizare DN5 București – Adunații Copăceni, sector km 7+573 –
km 19+220”, data începerii procedurii EIA/EA 27.04.2018.

– “Pasaj suprateran pe DJ602 Centura București-Domnești”, data începerii
procedurii EIA /EA 02.04.2018; s-a delegat competența la APM București prin
decizia nr.13/03.04.2018.

– “Elaborare studiu de fezabilitate și obținerea autorizației de construire pentru
centru de întreținere și coordonare autostradă A3 km 30+600 și a punctului de
sprijin autostrada A3 km 66+500 – obiectul centru de înființare și coordonare
autostrada A3 km 30+600” propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Snagov,
județul Ilfov; Notificare de modificare a proiectului „Autostrada București –
Brașov”; data începerii procedurii EIA/EA 22.05.2017; s-a delegat competența la
APM Ilfov prin Decizia nr.228/19.10.2017; s-au solicitat completări care au fost
comunicate beneficiarului prin îndrumar. Nu s-au depus completările. După
depunerea completărilor proiectul va fi reanalizat.

– “Proiectare și execuție parcări de scurtă durată și spații de servicii Autostrada
București – Brașov, Secțiunea Bucureşti-Ploieşti” propus a fi amplasat pe
teritoriul comunele Gruiu şi Moara Vlăsiei, județul Ilfov; Notificare de
modificare a proiectului „Autostrada București – Brașov”; data începerii procedurii EIA/EA 15.06.2017; s-a
delegat competența la APM Ilfov; s-au solicitat completări care au fost comunicate
beneficiarului prin îndrumar. Nu s-au depus completările. După depunerea
completărilor proiectul va fi reanalizat.