248 constructii de interes public sau social, aflate in implementare la CNI

Compania Națională de Investiții (instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) are în implementare, în acest moment, în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS), 248 de investiții, în valoare de peste 312 milioane de euro, care urmează a fi predate beneficiarilor, etapizat, până în anul 2020, în corelare cu durata de execuție.

Acestea acoperă domenii diverse, precum cel sportiv, cultural, sanitar, după cum urmează:

• 57 de săli de sport (precum sala de 5.000 de locuri din Oradea – jud. Bihor, sala de sport din incinta Clubului Dinamo – București, sala de sport a Clubului Sportiv Școlar din Petroșani – jud. Hunedoara, sala de sport multifuncțională cu 3.000 de locuri din Slatina – jud. Olt);

• 9 bazine de înot (Complexul Olimpic de Natație de la Otopeni – jud. Ilfov, bazinul olimpic Clubul Sportiv Rapid – București, bazinul de polo din Arad, bazinul olimpic din Brăila și 5 bazine didactice);

• 4 complexuri sportive;

• 129 de aşezăminte culturale;

• 3 instituţii de învăţământ superior de stat (precum consolidarea şi extinderea corpului clădirii de antropologie la Facultatea de Medicină Generală din București);

• o sală de cinematograf (în Brad – jud. Hunedoara);

• 5 unități sanitare în mediul urban;

• 15 lucrări în primă urgență (obiective privind reabilitarea de sectoare de drum afectate de inundații sau reabilitări și consolidări de clădiri precum cea a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei din Galați);

• 9 obiective care vizează infrastructura de justiţie;

• un bloc într-o zonă defavorizată din Baia – Mare (jud. Maramureș);

• 15 alte tipuri de obiective (precum construirea unui spaţiu clinic de recuperare oncologică, construirea unei hale agroalimentare, consolidarea, restaurarea, modernizarea clădirii Palatului Episcopal din Centrul Eparhial Roman – jud. Neamț, construirea centrului cultural Mitropolit Iacob Putneanul – jud. Suceava, construirea centrului social de recuperare și îngrijire Sfântul Nectarie din comuna Putna – jud. Suceava, Ansamblul Mănăstirii Suceviţa etc.).

Pe lângă PNICPS, CNI implementează și proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, în cadrul căruia se află în implementare 11 obiective de investiții, în valoare de peste 50 de milioane de euro, în judeţele Bihor, Călărași, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Prahova, Vaslui şi Vrancea.

Totodată, în acest moment, CNI are în achiziție sau în curs de promovare proiecte majore precum stadioanele pentru Campionatul European de Fotbal 2020, Sanatoriul din Techirghiol, Spitalul Județean din Bacău, Cazinoul din Constanța sau construirea a 30 de cămine studențești în 14 orașe centre universitare.

Prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, coordonat de CNI, se realizează obiective de investiții cuprinse în zece subprograme, care vizează construirea, reabilitarea sau modernizarea de: săli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, patinoare artificiale, așezăminte culturale, instituții de învățământ superior de stat, săli de cinematograf, lucrări în primă urgență, unități sanitare în mediul urban, blocuri în zone defavorizate.

Tot în cadrul acestui program, se realizează și alte tipuri de obiective de investiții, aprobate individual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, precum piețe agroalimentare, centre sociale, centre multifuncționale etc., dar și obiective cuprinse în Memorandumul privind infrastructura justiției (reabilitări, consolidări, modernizări de sedii de tribunale, curți de apel sau parchete).

De la înființarea CNI, în anul 2001, și până în prezent, au fost finalizate și predate către beneficiari peste 1.750 de obiective de investiții, dintre care 25 de obiective în anul 2018.