Dacor Plast intenționează să ridice un imobil pe bulevardul I.C. Brătianu din Constanța

Dacor Plast SRL, companie deținută de  Ioan Dan Murariu şi Camelia Murariua depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa un memorandum pentru elaborarea avizului de mediu necesar proiectului „PUZ în vederea reglementării terenului delimitat de bd. I.C. Brătianu şi străzile Bucegi, Mureşului şi Lt. Petre Mănoiu”. Terenul are o suprafaţă de 18,167 mp şi a fost în centrul opiniei publice de câteva ori, scrie Ziua de Constanța.

Documentaţia are ca obiect elaborarea planului urbanistic zonal şi a regulamentului de urbanism pentru zona menţionată. Acestea cuprind principiile de aplicare detaliate pentru teritoriul în cauză, alcătuit din terenuri aflate în proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. Elaborarea acestora a fost declanşată de necesitatea de dezvoltare a parcelei din bd. I.C. Brătianu, nr. 211, lot 2+211, în suprafaţă de 428 mp, care aparţine societăţii Dacor Plast SRL.

PUZ-ul stabileşte zonele de amplasare a construcţiilor prevăzute a fi realizate. Teritoriul aflat în studiu cuprinde parcele aflate în folosinţă de curţi-construcţii şi arabil. Terenul care a generat PUZ-ul este în prezent liber de construcţii şi este reglementat prin PUG-ul aprobat prin HCLM 653 din 1999, a cărui valabilitate a fost prelungită în 2015, şi prin regulamentul de urbanism aferent. Acesta încadrează terenul studiat în zona de reglementare ZRL 2a – zona locuinţelor individuale şi colective mici cu maximum P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecţie.