Cum arată șantierele la cele trei stadioane pentru Euro 2020

Ministrul Daniel Suciu a prezentat stadiul implementării celor trei stadioane ce se vor ridica pentru turneul Euro 2020.

 

Stadion Steaua:

► S-au executat lucrările de infrastructură în proporție de 95%. Au rămas nefinalizate zonele aferente golurilor tehnologice care vor permite evacuarea utilajelor grele din șantier.
► Se execută lucrări la partea de suprastructură a stadionului, lucrări din beton monolit și prefabricat. De asemenea, au început lucrările de instalații și finisaje la nivelul subsolului. În prezent sunt finalizate lucrările aferente
subsolului și sunt în curs de finalizare lucrările aferente nivelului parter. Ca și elemente prefabricate sunt montate grinzile aferente primului inel dedicat publicului spectator (talonul) și a început montajul gradenelor în zona de
talon. Stadiul lucrărilor de suprastructură este de cca. 35%.
► Pentru zonale în care s-au finalizat lucrările de structură (nivelul subsol) au început lucrările pentru specialitățile de arhitectură și instalații. Astfel, se realizează lucrări de compartimentări, lucrări pentru instalațiile electrice, lucrări pentru instalațiile de ventilație, lucrări pentru instalațiile sanitare (inclusive stingere incendiu) și lucrări pentru instalațiile termice.

 

 

Stadion Giulești:

► Lucrările de demolare asupra construcției vechi au fost finalizate
► În prezent se execută lucrările pentru incinta de piloți forați. Ulterior acestei etape se va emite ordinul de începere a lucrărilor de construire.
► Totodată a fost depus la emitentul autorizației de construire (Primaria sectorului 6) avizul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență în vederea depunerii documentației pentru emiterea autorizației de construire. Se estimează că la începutul săptămânii viitoare să fie obținută Autorizația de Construire.

 

 

Stadion Arcul de Triumf
► Au fost finalizate lucrările de demolare a construcțiilor existente, sarcină care a revenit MTS și FRR
► A fost emisă Autorizația de Construire Nr. 291/1723434 din 05.06.2019 de către Primăria Municipiului București
► Au început lucrările de execuție cu data de 08.07.2019 și se execută lucrările de infrastructura (săpătura și fundațiile de beton armat).