Au fost depuse 5 oferte pentru proiectarea și execuția sectorului de autostradă Nușfalău – Suplacu de Barcău

Luni, 09 martie 2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectare și execuție Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B5: Nușfalău – Suplacu de Barcău (km 66+500 – km 80+054.044)„.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți:

 

 

Valoarea estimată a contractului este de 395.719.629,05 Lei fărăT.V.A.

Contractul are o perioada de proiectare de 6 luni și o perioada de execuție de 18 luni.

Garanția lucrărilor este între 5 și 10 ani, în funcție de perioada ofertată în cadrul factorului de evaluare.

Obiectul contractului constă în proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția Subsectiuni 3B5 din Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, în lungime de 13,554 km, între localitățile Nușfalău și Suplacu de Barcău.

Pentru secțiunea 3B2, cuprinsă între Zimbor și Poarta Sălajului, cu o lungime de 12,24 km și o valoare estimată a contractului de proiectare și execuție de 730,5 mil. lei  fără TVA, CNAIR a publicat răspunsul consolidat la solicitările de clarificare și a stabilit noul termen de depunere a ofertelor pentru data de 25.03.2020.

Pentru secțiunea 3A2 și 3B1, cuprinsă între Nădășelu – Mihăești – Zimbor, cu o lungime de 30,06 km și o valoare estimată a contractului de proiectare și execuție de 1,45 mld. lei, fără TVA, se va transmite către ANAP, în perioada 9 – 13 martie, forma consolidată a răspunsurilor la clarificari, urmând ca, în contextul emiterii unui aviz favorabil, să se aloce un nou termen de depunere a ofertelor.