S-a semnat contractul de finanțare pentru revizuirea SF pentru autostrada Sibiu-Făgăraș

 CNAIR, în calitate de Beneficiar, și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 03.06.2020Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 46/03.10.2019, pentru proiectul: „Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Făgăraș”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica articolul 2-Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2)  si va avea următorul cuprins:

„Perioada de implementare a Proiectului este de 74 luni, respectiv intre data de 01.05.2015 si 30.06.2021 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.