CNAIR a depus aplicaţia de finanţare pentru un pod la Sighetu Marmaţiei

CNAIR, în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus Cererea de Finanțare pentru proiectul „Construcția Podului peste Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – proiecte noi de investiții, Operațiunea – Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructură rutieră a TEN-T.

 

Obiectivul general al proiectului:

• Îmbunătățirea accesibilității regiunii și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile – prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului în zonele tranzitate.

• Creșterea mobilitatatii populației și a bunurilor – prin reducerea timpului de călătorie datorat sporirii vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri și călători

• Reducerea costurilor de transport – prin realizarea acestui proiect, șoferii vor economisi timp și energie și își vor reduce cheltuielile cu combustibilul și întreținerea autovehicolelor.

• Creșterea gradului de siguranță al traficului – prin fluidizarea traficului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Construcție nouă drum: 1,2 kilometri

– Poduri de desecare: 5 bucăți

– Pod: 1 bucată

– Intersecții tip giratie: 1 bucată

– Punct de frontieră + Parcare: 1 bucată.

 

Valoarea totală a proiectului este de 154,212,613.86 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională- 129,876,478.32 lei,15% contribuția proprie – 24,336,135.54 lei.

Durata proiectului este de 38 luni.