S-a anunțat modernizarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat

La data de 04.11.2020 a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de utilitate publică de interes național.  Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.11.2020.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ, lucrare de utilitate publică de interes național.

Proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Craiova – Calafat își propune să perfecționeze calitatea serviciilor feroviare prin:

 • reînnoirea infrastructurii liniilor şi corectarea geometriei traseului pentru viteza de 160 km/h,
 • reconfigurarea dispozitivului de linii din staţii, având în vedere și o viitoare dublare a liniei,
 • introducerea de instalații de centralizare electronică în toate stațiile, haltele de mișcare și posturile de mișcare incluse în proiect,
 • introducerea sistemului ERTMS (ETCS nivelul 2 şi GSM-R) pe întregul tronson,
 • introducerea BLAI pe întregul tronson,
 • modernizarea clădirilor de călători, realizarea a trei clădiri noi de călători, clădiri tip, minimale, în Jiu Nou, Afumați și Boureni,
 • realizarea lucrărilor de instalații electrice, termice și sanitare aferente lucrărilor de construcții civile,
 • asigurarea de facilităţi pentru pasageri în staţii şi haltele de călători,
 • modernizarea peroanelor și asigurarea interoperabilității acestora,
 • reabilitarea clădirii de revizie și a magaziei din Calafat,
 • reabilitarea rampelor de încărcare-descărcare din stațiile cf Podari, Segarcea, Moțăței, Golenți și Calafat,
 • realizarea unei noi rampe în stația cf Băilești,
 • modernizarea echipamentului de telecomunicaţii (siguranța circulației, exploatare și avizare călători).

Lungimea traseului este de: 106,74 km

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) este de: 3.024.654 mii lei

Durata de realizare a investiției este de: 36 luni

Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes național se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobat.