Ameropa Grains ridică un centru comercial în Constanța

Consilierii locali din Constanța, membri ai Comisei de Urbanism, au avizat un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Interioară 4 și limite cadastrale, inițiator Ameropa Grains SA. Potrivit surselor din Consiliul Local Constanța, este vorba de construirea unui nou centru comercial, scrie Ordinea.ro.

„Investițiile private sunt esențiale pentru dezvoltarea comunității. Am avizat favorabil planul urbanistic zonal care va permite ridicarea unui magazin de materiale de construcții pe o suprafață de câteva hectare pe Bdul Aurel Vlaicu, zona fostelor silozuri. Noua construcție va dispune de parcări, spații verzi și pietonale. Atragerea investitorilor străini trebuie să fie una dintre principalele prioritați ale autorităților locale. Vorbim aici de noi locuri de muncă, de noi furnizori și clienți care beneficiază de prezența acestora pe piața locală, de noi venituri la bugetul local șamd. Avizul comisiei de specialitate este consultativ, decizia finală va fi luată de Consiliul Local“, a scris pe Facebook Cătălin Iacob, consilier local al USR-PLUS.

„Art. 1 – Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Interioară 4 și limite cadastrale, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul pentru care s-a iniţiat PUZ-ul, situat în bd. Aurel Vlaicu, Siloz Traian – Poligon I, în suprafaţă de 76.447,54 mp (potrivit actelor de proprietate) și 76.442 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 203240, înscris în cartea funciară a UAT Constanţa, este proprietate Ameropa Grains SA conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3193/06.07.2005 la Biroul notarului public Cristina Budei și Rezoluției nr. 1652/28.01.2011 emisă de Oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța prin care se modifică denumirea firmei Comcereal SA în Ameropa Grains SA.

Art. 2 – Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.“, se arată în proiectul de hotărâre.