O singură ofertă pentru realizarea expertizei tehnice a lucrărilor pe Autostrada stricată

O singură asociere de firme a depus ofertă în vederea realizării expertizei tehnice a lucrărilor pe lotul 3 al Autostrăzii Orăştie – Sibiu, a informat Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR). Oferta a fost depusă de asocierea SPC Elite Consulting SRL, ERRE VI.A. Ricerca Viabilita Ambiente SRL, Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorioa (Proiter). În perioada următoare comisia de evaluare va finaliza procesul de evaluare a ofertei depuse.

Având în vedere situația existentă pe acest lot, a defectelor existente în șantier și a lucrărilor rămase de executat, se impune clarificarea calității și cantității lucrărilor executate în șantier prin expertizarea acestora. Expertiza se va pronunța și asupra Proiectului tehnic de execuție.

Expertiza tehnică va cuprinde rapoarte pentru următoarele specialităţi: drumuri, poduri, lucrări hidrotehnice, teren fundare, instalaţii şi altele, în funcţie de tipul lucrărilor expertizate. Prin această expertiză vor fi identificate toate neconformităţile existente şi lucrările rămase de executat, în aşa fel încât după soluţionarea corespunzătoare a acestora, la deschiderea circulaţiei, traficul să nu fie influenţat de eventuale degradări ulterioare

Durata contractului este 15 luni de la data intrării în vigoare. Primele 5 luni ale contractului sunt pentru finalizare expertizei tehnice. După primele 3 luni de la începerea contractului vor urma 12 luni necesare pentru instalarea sistemului de monitorizare a zonelor cu instabilitate a terenului.

Contractul de „Proiectare şi Execuţie pentru lotul 3 al Autostrăzii Orăştie – Sibiu a fost semnat în 20 mai 2011 cu firma italiană Salini Impregilo Spa, în calitate de antreprenor. Din cauza nerespectării obligaţiilor asumate de antreprenor, în data de 13 ianuarie 2016, CNADNR SA a notificat antreprenorul cu privire la încetarea contractului menţionat, în conformitate cu prevederile contractuale.

Proiectul Autostrăzii Orăştie – Sibiu, ca parte a Reţelei de Transport Trans-Europene (TEN-T CORE), prevede construirea a 82,07 kilometri de autostradă care leagă cele două oraşe. Comisia Europeană a decis, în septembrie 2011, finanţarea acestui proiect cu 510 milioane de euro din Fondul de Coeziune.

Autostrada a fost împărţită în 4 loturi de punere în aplicare. Loturile 1 şi 2, având lungimea de circa 44 km, au fost deschise traficului în 2013. Loturile 3 şi 4 au fost deschise traficului în 2014. În ceea ce priveşte Lotul 3 (Sălişte – Cunţa) de aproximativ 22 de kilometri, acesta face obiectul unei anchete penale după ce, pe o porţiune din zona viaductului Aciliu, au apărut fisuri adânci, care au pus în pericol siguranţa traficului rutier.