Secțiunea de metrou Eroilor-Piața Iancului va fi gata în 2023. Când se va construi segmentul Piața Iancului-Pantelimon

Metrorex a publicat anunțul de intenție pentru angajarea de servicii specializate de proiectare şi asistenţă tehnică pentru Magistrala 5, Secțiunea Eroilor – Universitate – Piaţa Iancului, valoarea contractului fiind estimată la 60 milioane lei, fără TVA.

„Metrorex, în calitate de beneficiar al lucrărilor aferente Magistralei 5 de metrou, informează publicul că, în data de 01.11.2016, a publicat un anunţ de intenţie în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțul se referă la intenţia Metrorex de a demara, în perioada imediat următoare, o procedură de licitaţie deschisă ce va avea ca obiect angajarea de servicii specializate de proiectare şi asistenţă tehnică pentru Magistrala 5. Secțiunea Eroilor – Universitate – Piaţa Iancului. Valoarea estimată a serviciilor specializate, ce urmează să facă obiectul procedurii de atribuire, este de 60.000.000 RON fara TVA”, se arată în comunicatul companiei.
Secțiunea Eroilor – Universitate – Piaţa Iancului face parte din proiectul Magistrala 5 de metrou: Râul Doamnei – Pantelimon, cuprins în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov. Proiectul este structurat astfel: Secțiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor, cu punerea în funcțiune în 2017; Secțiunea 2 – Eroilor – Piața Iancului, cu punerea în funcțiune în 2023; Secțiunea 3 – Piața Iancului – Pantelimon, cu punerea în funcțiune în 2028.

În ceea ce privește Secțiunea 2 – Eroilor – Piața Iancului, aceasta va fi structurată în 2 etape: Etapa 1 – întocmirea documentației de finanțare și proiectare, având ca termen de finalizare anul 2019; Etapa 2 – demararea procedurii de achiziție a lucrărilor (începând cu anul 2019) și execuția și finalizarea acestora (circa 60 luni), având ca termen anul 2023.
Secțiunea va avea 5 km și 6 stații respectiv Haşdeu, Cişmigiu, Universitate, Calea Moşilor, Traian, Piaţa Iancului.

„Prin punerea în funcţiune a Secțiunii Eroilor – Universitate – Piaţa Iancului aferente Magistralei 5 de metrou se estimează transportul a circa 100.000 călători/zi. Magistrala va avea legături cu reţeaua existentă de metrou, conexiunile cu celelalte magistrale realizându-se prin staţiile de corespondență Eroilor, Universitate şi Piaţa Iancului. Proiectul contribuie la degrevarea transportului de suprafaţă atât public cât şi privat, cu implicaţii importante asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii și în același timp ajută la protecţia mediului înconjurător prin reducerea poluării”, conform Metrorex