Modificări în legislația privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Guvernul a aprobat o Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001.

Actul normativ aduce modificari în aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, care a fost modificată și completată prin Legea nr. 151/2017, OG nr. 28/2017 și Legea nr. 278/2017.

Astfel, principalele reglementări vizează:

· modul de stabilire și clarificare a regimului juridic al terenului pe care se realizează locuințele, pe baza planurilor urbanistice aprobate anterior promovării investițiilor;

· diminuarea cuantumului penalităților de întârziere de la 0,1% la 0,05%;

· stabilirea caracterului multianual al programelor guvernamentale de construcții locuințe;

· armonizarea prevederilor legii cu cele ale HG nr. 907/2016 prin care se stabilește conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

· lista de priorități în repartizarea locuințelor se poate reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință, sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârşitul lunii anterioare aprobării acesteia. Astfel se va permite accesul la locuințele devenite vacante tinerilor care aveau cereri depuse la momentul repartiției inițiale, dar nu îndeplineau toate criteriile de acces, precum și tinerilor care nu aveau cereri depuse la momentul repartiției inițiale;

· completarea criteriilor de ierarhizare în vederea prioritizării investițiilor, pentru o repartizare mai echilibrată a fondurilor publice;

· armonizarea cu prevederile din lege a criteriilor de repartizare şi a modelului calcul cu privire la determinarea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției proporțional din valoarea chiriei.

Modificările au fost necesare în contextul în care problema locuirii este partea de politică publică a Guvernului care se modifică în funcţie de condițiile economice existente la un moment dat. Având în vedere necesitatea asigurării accesului la locuire a tuturor cetățenilor, care reprezintă o precondiţie pentru exercitarea unor drepturi fundamentale de care trebuie să beneficieze orice persoană, prin aspectele şi implicaţiile de ordin social şi economic, soluţionarea problemelor legate de locuire constituie, permanent, un obiectiv important în Programul de Guvernare al României, pe termen scurt, mediu și lung.