Kastamonu a reluat demersurile pentru construcția fabricii de formaldehidă la Reghin

Primăria Reghin a eliberat, la solicitarea companiei Kastamonu, aviz de oportunitate pentru elaborarea ‘PUZ – reglementare Zona Industrială’ în vederea construcției unei fabrici de formaldehidă la Reghin. Se reiau astfel demersurile pentru ridicarea unității la aproape trei ani de la respingerea proiectului în urma protestelor cetăţenilor, scrie Agerpres.

Potrivit arhitectului şef al municipiului Reghin, Klaus Birthler, avizul de oportunitate este primul pas cerut de Legea Urbanismului pentru elaborarea PUZ-ului, iar în acest aviz se stabilesc şi condiţiile. ‘Avizul pe care l-am dat putea fi şi nefavorabil, dar am dat aviz favorabil, condiţionat. Certificat de Urbanism se eliberează oricum. Eu am recomandat în plus să ţinem cont de noua reglementare privind distanţele faţă de aceste clădiri, acestea se referă la autorizaţii, nu la faza PUZ, de aceea, comisia de compatibilitate teritorială, care trebuie constituită în faza de autorizaţie, am recomandat să o constituim acum, la faza PUZ’, a susţinut arhitectul şef.

În acest sens, la nivelul Primăriei Reghin s-a format o comisie pentru compatibilitate teritorială, care a solicitat societăţii un studiu de impact asupra mediului, iar compania a pus la dispoziţie un studiu realizat în anul 2010, din care reiese că această industrie nu este, oficial, poluatoare, singurul risc existând doar în cazul unei eventuale explozii.

‘Există o rază letală, în caz de hazard, o rază de impact, are sarcină asupra parcelelor vecine. Una dintre condiţii pentru Kastamonu a fost fie amplasează obiectivul astfel încât să nu afecteze nicio parcelă vecină, fie amplasează obiectivul (fabrica) astfel încât să obţină acordul vecinilor. Conform HG 525, care este regulamentul general de urbanism, nu se pot autoriza clădiri în raza de impact sau de risc a unei industrii, aşa că vecinii ar fi prejudiciaţi dacă se amplasează o astfel de clădire în vecinătate. Există şi locuinţe în zonă, nu ştiu exact dacă în raza de impact. Industria aceasta nu este, oficial, poluatoare, dar există un risc, în caz de explozie. (…) Le-am lăsat o libertate mai mare să îşi aleagă: fie reamplasează obiectivul în terenul pe care îl deţin, să nu afecteze nicio parcelă în caz de hazard – dar şi hazardul acesta e calculat la 1 la 1 milion de ani – şi, pe lângă aceasta, am indicat şi problema centurii ocolitoare, care ar trebui asigurată la acest nivel. În urmă cu câţiva ani s-a făcut un studiu pentru devierea acestei centuri şi am zis că poate cu această ocazie stabilim şi traseul acestei centuri’, a precizat Birthler, citat de Agerpres.

Din studiul prezentat comisiei constituite la nivelul Primăriei Reghin, realizat în 2010, reiese că instalaţia de fabricare a răşinilor cu o capacitate de 136.000 tone/an va fi realizată pe baza unui proiect tehnic realizat de Kastamonu Entegre, va avea trei reactoare de preparare a răşinilor ureo-formaldehidice şi un reactor pentru preparare răşini melamino-formaldehidice.

‘Efectele biologice ale formaldehidei asupra vegetaţiei sunt tratate într-un număr redus de studii. (…) Niciuna dintre speciile asupra cărora au fost efectuate studii privind influenţa formaldehidei nu se regăseşte între speciile de plante identificate de noi în zona de studiu. În legislaţia naţională şi europeană nu există prevederi referitoare la concentraţiile maxime admise de formaldehidă în relaţie cu vegetaţia. Singurele prevederi care există sunt normele referitoare la sănătatea umană, respectiv STAS 12574/87 privind calitatea aerului in zonele protejate (locuite)’, precizează studiul respectiv.