Un complex de locuințe va fi construit în centrul municipiului Alba Iulia

Mai mulți oameni de afaceri din Alba Iulia precum și firmele Ibrinvest și Trans Tip intenționează să ridice un complex de locuințe, servicii și spacii comerciale în zona centrală a municipiului Alba Iulia, pe strda Frederic Mistral, scrie Ziarul Unirea.

Un imobil aflat în prezent pe spațiul pe care se va construi este inclus în listele monumentelor istorice – sit arheologic de categoria A – Aşezare civila (Canabae Municipium Septimium Apulense Praetorim consularis) din preajma castrului roman din sec. II-IV p.Chr. epoca romană. Folosința actuală a terenukui de 3.000 mp este arabil, curii și construcții. Clădirile existente pe teren, atât cele din frontul stradal, cât și cele din curte vor fi demolate.

Clădirile vor forma frontul stradal al străzii Frederic Mistral, amplasandu-se pe aliniament. La strada Trandafirilor se păstrează reglementările urbanistice conform PUD APROBAT CU HCL 81, ART. 20 DIN 26.02.2018. Clădirile se vor alipi la calcanele existente fata de limitele laterale, iar fata de limita posterioare se vor amplasa la min 3 m. Frontul construit va fi completat la strada Frederic Mistral cu construcţii care să se încadreze în stilul arhitectural al centrului oraşului.

Regimul de înălțime propus pentru noile construcţii este P+4 pe tot frontul la strada Frederic Mistral, pe o lățime de 2.50 m și creste apoi la P+6 pe o lățime de 11.50 m. În interiorul parcelei etajele 5 și 6 sunt în consolă peste etajul 4 pe o lățime de 2.50 m. În incintă se va construi un corp cu regim de înălțime P+4. Funcţiunea propusa este servicii și spații comerciale la nivelul parterului și locuinţe la nivelurile superioare. Pentru accesul în curte și servituți se va crea un gang la nivelul parterului în frontul de la stradă cu lățimea de 8 m. De asemenea corpul din incintă va avea parterul retras.

Se vor realiza 33 locuri de parcare la nivelul solului în incintă și 12 locuri de parcare subterane accesibile cu ajutorul unui elevator pentru parcare subterană.

Accesul auto și pietonal se realizează din străzile Frederic Mistral și Trandafirilor. Toate clădirile vor avea prevăzute accese carosabile care sa respecte normele tehnice; în interiorul parcelelor se vor prevedea spațiile de parcare necesare, pentru a evita parcarea autovehiculelor pe drumurile publice; accesele vor fi directe. Accese pietonale se vor prevedea la toate clădirile; se vor prevedea facilitaţi pentru circulaţia persoanelor cu handicap care folosesc mijloace specifice de deplasare.