Mihai Paul Drăgan ridică un cartier în Bistrița

La Bistrița va fi ridicat un cartier nou de blocuri înalte într-o zonă care acum nu este nici măcar racordată la utilități, scrie Timp Online. Mai întâi, voi fi construite cinci blocuri pe o suprafață de circa 2 hectare, dar, potrivit arhitectului șef Monica Pop, în Planul Urbanistic Zonal este prevăzut că se mai pot construi locuințe colective pe alte 18 hectare.

În ședința din această lună a CL Bistrița, consilierii municipali au aprobat cu 17 voturi ”pentru” documentația depusă de Mihai Paul Drăgan și realizată de SC Arhitectura Nouă SRL Cluj.

Conform raportului întocmit de structurile de specialitate din Primăria Bistrița, ”în zonă nu există utilităţi publice, dar pe strada Libertăţii şi în zone adiacente sunt reţele tehnico-edilitare (apă-canal, gaze naturale, energie electrică, reţele de telefonie) care se vor extinde pe cheltuiala beneficiarilor. În perimetrul zonei de intervenţie supusă avizării pentru urbanizare se vor amenaja/amplasa: 5 imobile de locuinţe colective şi spaţii cu altă destinaţie la parter; amenajarea parcelelor reglementate cu alei pentru accesul în imobile; accesul în zonele de subsol la nivelele de parcaje subterane;
spaţii verzi amenajate şi locuri de joacă pentru copii; plantaţii de arbori şi arbuşti; circulaţii carosabile şi platforme cu parcaje supraterane, parcajele subterane la subsol; punctele gospodăreşti amplasate pe fiecare parcelă reglementată.
lucrări de extindere a reţelelor edilitare până în vecinătatea amplasamentului”.

 

”Suprafața se află în intravilan încă din 1996, iar în anul 2007, prin PUZ Zăvoaie, în zona aceasta au fost prevăzute locuințe colective pe toată suprafața de circa 20 ha între strada Mălinului și strada Faleză. Cu privire la utilități, dacă se poate ca autorizația să se elibereze după realizarea utilităților, am scris în proiectul de hotărâre la articolul 1, alineatul 5 că recepția lucrărilor se va face după racordarea la toate utilitățile necesare funcționării obiectivului. Aceasta este și o prevedere a Legii 10 privind calitatea în construcții care a fost modificată de curând și unde se spune că nu se poate face recepția la niciun obiectiv dacă nu este racordat la utilități. De asemenea, la alineatul 4 am menționat că se vor asigura utilităţile – apă, canalizare, gaz şi energie electrică pe cheltuiala beneficiarului prin extinderea reţelelor existente în zonă. Soluțiile de racordare sunt parțial în zona rețelei, unele din strada Zăvoaie, unele din strada Libertății prin subtraversarea râului Bistrița. În ce privește racordarea la rețeaua de energie electrică, de regulă, Electrica o avizează doar după ce există autorizația de construire pentru imobil. Nu vorbesc de organizarea de șantier, ci de branșament definitiv”, a declarat Monica Pop, arhitectul-șef, citată de Timp Online.