Trei oferte pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru drumul expres Craiova – Târgu Jiu  

CNAIR a anunțat că a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului: „Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Craiova – Târgu Jiu „.

În cadrul acestei proceduri ofertele au fost depuse de către următorii ofertanți:

  1. Asocierea  EGIS ROMANIA SA – SEARCH CORPORATION SRL
  2. Asocierea IRIMAT CONS SRL – ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA
  3. TPF INGINERIE SRL

În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, viitorul Prestator va avea următoarele obligații:

         –  Elaborarea Studiului de Fezabilitate;

         – Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) și acordarea de asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Autoritatea Contractantă;

        – Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE).

Durata contractului a fost stabilită la 24 luni.

Drumul Expres Craiova – Târgu Jiu va avea o lungime de 101 km,  din care 73 km pe raza județului Gorj.