General Construct va construi sala de conferințe de la Palatul Administrativ din Suceava

Compania General Construct va realiza lucrările de amenajare a curții interioare de la Palatul Administrativ din Suceava în vederea creării unui spațiu cu funcțiunea sală de conferitnțe, scrie Obiectiv de Suceava. Valoarea estimată a contractului de execuție a lucrărilor, conform devizului general reactualizat, este de 5.941.482,10 lei fără TVA. Lucrarea este una destul de complexă, „sala de conferințe” fiind de fapt o clădire cu demisol și două etaje, iar constructorul are de respectat mai multe condiționări sau restricții legate de specificul clădirilor din zonă, monumente istorice etc.

 

General Construct a fost singurul ofertant în procedura organizată de Consiliul Județean Suceava, oferta depusă până la termenul limită de 9 octombrie. Potrivit datelor din SEAP a trecut de etapa analizei propunerii financiare. Au fost însă și trei subcontractanți declarați în respectiva procedură: CAR BOC, Instan Expert și Netcom Activ.

 

Durata totală a contractului este de 20 luni, din care 18 luni pentru execuție lucrări. În fișa de date a achiziției se precizează referitor la ajustarea prețului contractului că aceasta se poate face, la solicitarea motivată a constructorului, abia după 12 luni de la semnarea contractului și/sau revizuirea anterioară, doar la valoarea lucrărilor rămase de executat. Lucrarea este una destul de complexă, „sala de conferințe” fiind de fapt o clădire cu demisol și două etaje, iar constructorul are de respectat mai multe condiționări sau restricții legate de specificul clădirilor din zonă, monumente istorice șamd.