CNAIR cere bani pentru drumul de mare viteză Baia Mare-Suceava

CNAIRîn calitate de colicitant, a elaborat și depus în data de 04 decembrie 2019 Cererea de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate drum de mare viteză Baia Mare-Suceava: Lot 1 Baia Mare- Bistrița, Lot 2 Bistrița-Vatra Dornei și Lot 3 Vatra Dornei- Suceava” în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020în cadrul Axei Prioritare 2 –Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2 (OS) – Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructură rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. De asemenea, proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională de transport, inclusiv sub aspect de siguranță rutieră, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, îmbunătățirea vitezei de călătorie răspunzând astfel cerințelor de dezvoltare economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la cererea reală de transport, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.

Rezultatul așteptat al proiectului este: realizarea Studiului de Fezabilitate aferent drumului de mare viteză Baia Mare-Suceava: Lot 1 Baia Mare- Bistrița, Lot 2 Bistrița-Vatra Dornei și Lot 3 Vatra Dornei- Suceava.

Valoarea totală a  proiectului este de 65.877.270,96 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-47.311.842,68 lei, 15% contribuția proprie-8.349.148,71 lei, restul de 10.216.279,57 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 23 luni.

 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.