Dezbatere publică privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Astăzi, la sediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a avut loc dezbaterea publică a proiectului de modificare și completare a ordinului 839/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Ședința a fost prezidată de Gheorghe Păsat, secretar de stat în MLPDA, care a vorbit despre necesitatea adaptării legilației la nevoile actuale: “Este esențială o abordare partenerială între cei care elaborează actele normative și cei ce le aplică, respectiv consultarea cât mai multor părți interesate (autorități locale, organizații profesionale, agenți economici, simpli cetățeni), implicate în procesele de autorizare a construirii, care să vină cu propria experiență. Procesul de actualizare a normelor metodologice pe marginea cărora discutăm astăzi este unul necesar pe termen foarte scurt, pentru a putea, pe cât posibil, să punem la dispoziția proiectanților, investitorilor și autorităților administrației publice locale, un instrument de lucru cât mai clar și mai aplicabil.”

La ședință au participat reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România (OAR), ai Asociației Arhitecților Șefi de Județe și șeful Corpului profesional al arhitecților șefi de municipii din cadrul Asociației Municipiilor din România.

“Salutăm demersul MLPDA de a modifica ordinul privind normele de aplicare a legii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întrucât noua formă propusă integrează o serie de propuneri de îmbunătățiri formulate de-a lungul ultimilor ani de către asociațiile profesionale. Totodată, remarcăm orientarea către simplificare și eficientizare a procesului autorizării în interesul cetățenilor, aceasta neînsemnând eliminarea filtrelor de control al calității. În același sens, insistăm asupra nevoii de menținere a solicitării dovezii de luare în evidență a proiectelor de arhitectură în procesul de autorizare, întrucât acest instrument constituie un sprijin fundamental pentru administrația publică și, desigur, sprijină organizația noastră să-și îndeplinească mandatul transmis prin lege”, a declarat Alexandru Găvozdea, președinte OAR.

MLPDA va aborda problematica de fond a legislației în procesul de elaborare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului si construcțiilor, proces în curs de derulare în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, Cod SIPOCA 50.

Astfel, în lunile iunie și iulie, vor continua dezbaterile tematice și consultările publice pe marginea revizuirii în ansamblu a legislației și reformării unor procese.