Clădirea Colegiului Ana Aslan din Cluj-Napoca va fi modernizată

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Modernizarea şi creşterea eficienţei energetice în clădirile publice – Colegiul Tehnic Ana Aslan”  din Cluj-Napoca, a anunțat Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Proiectul este finanțat prin POR 2014- 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Perioada de implementare a Proiectului este de 63 luni, respectiv între data 14.04.2017 și data 30.06.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 25.593.485,36 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Devoltare Regională este de 15.988.633,23 lei.