CNAIR cere bani de la UE pentru construcția Autostrăzii Sudului

Compania Națională a Infrastructurii Rutiere a elaborat și  depus aplicația de finanțare pentru proiectul  „Elaborare SF, PAC si Proiect Tehnic de Execuție, inclusiv prestare servicii asistență tehnică, pentru proiectul Drum de mare viteză București – Alexandria – Roșiori – Caracal – Craiova (Valahia Expres), sector București – Alexandria” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Obiectivul general al proiectului, ca parte din TEN-T CORE, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, a proiectului tehnic de execuție, pregătirea documentației de atribuire a contractului/lor de execuție, lucrări privind asistența tehnică acordată beneficiarului/autorității contractante (CNAIR) în perioada derulării procedurii/lor de licitații pentru execuție lucrări, și întocmirea documentației suport și asistența tehnică acordată beneficiarului pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare. Valoarea totală a  proiectului este de aproape 18 milioane de lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-12.770.455,35 lei,15% contribuția proprie-2.253.609,77 lei, restul de 2.719.909,28 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului va fi de 27 de luni.