ARCA: Efectele negative ale scumpirii materialelor de construcţii pot fi gestionate prin legislaţia în vigoare

Asociaţia Română a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA) arată că efectele negative ale scumpirii materialelor de construcţii pot fi gestionate prin legislaţia în vigoare şi propune aplicarea formulei polinomiale de actualizare a preţurilor, care ia în considerare principalele materii prime, materiale şi costurile forţei de muncă din contractele de achiziţie publică în derulare, precum şi obligarea autorităţilor contractante să actualizeze valorile estimate ale investiţiilor publice la data lansării licitaţiei.

”Asociaţia Română a Constructorilor de Autostrăzi salută revenirea pe agenda publică a temei referitoare la creşterea galopantă a preţurilor materiilor prime pentru construcţii şi la consecinţele directe asupra implementării contractelor de infrastructură”, arată asociaţia, într-un comunicat.

ARCA propune aplicarea formulei polinomiale de actualizare a preţurilor, care ia în considerare principalele materii prime, materiale şi costurile forţei de muncă din contractele de achiziţie publică în derulare, dar şi obligarea autorităţilor contractante să actualizeze valorile estimate ale investiţiilor publice la data lansării licitaţiei.

O altă soluţie propusă este ca formulele de escaladare a preţurilor să fie aplicate având ca referinţă data ofertei (sunt situaţii în care preţurile de referinţă sunt considerate cele de la un an după ordinul de începere a lucrărilor, deci nu mai au legătură cu preţurile din momentul ofertei).

ARCA mai propune modificarea sursei indicilor şi legarea acestora de oscilaţiile din economia reală (bursele de mărfuri interne şi internaţionale, şi nu indicele de inflaţie).

”ARCA îşi doreşte un dialog cu Guvernul şi cu autorităţile din domeniul construcţiei de infrastructură rutieră, pentru asigurarea unui cadru legal transparent şi coerent, care să asigure atât eficienţa proiectelor de investiţii, cât şi competitivitatea antreprenorilor români”, spun reprezentanţii ARCA.

ARCA atrage atenţia că explozia preţurilor materiilor prime şi materialelor de construcţii poate avea impact negativ direct asupra pieţei de construcţii, prin insolvenţe şi falimente, asupra proiectelor de infrastructură aflate în derulare, prin blocaje, dar şi indirect, asupra evoluţiei PIB şi bugetelor publice, în lipsa măsurilor imediate.

”Apreciem orice demers care va duce la îmbunătăţirea şi eficientizarea legislaţiei privind achiziţiile publice. Până la finalizarea unui astfel de proces, atragem atenţia că există soluţii punctuale, pe termen scurt, prin care se pot evita blocajele. În prezent, Legea achiziţiilor publice conţine mecanisme de abordare şi corectare a situaţiilor în care preţurile cresc accelerat. Aceste prevederi trebuie să fie aplicate nediscreţionar de către autorităţile centrale şi locale, iar Guvernul trebuie să fie intransigent în acest sens”, a declarat Vlad Vameşu, preşedintele ARCA.

În 2020, domeniul construcţiilor a avut cea mai mare contribuţie la evoluţia PIB (+0,6 pp), alături de domeniul Informaţii şi Comunicaţii (+0,6 pp), potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Sectorul construcţiilor, cel care a împiedicat o scădere mai drastică a PIB în 2020, este într-o situaţie extrem de dificilă, din cauza creşterii fără precedent a preţurilor internaţionale la materii prime şi materiale, dublată de blocaje în lanţurile de aprovizionare.