4 oferte pentru elaborarea de SF necesare realizării de noi noduri rutiere pe autostrăzi

Joi, 28.10.2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului Elaborare Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate privind realizarea de noi noduri rutiere pe autostrăzi.

Până la termenul limită de deschidere au depus oferte următorii agenți economici:

Valoarea estimată a contractului este de 5.660.763,88 lei fără T.V.A.

Durata contractului este de 17 luni de la Data de Începere.

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Lista viitoarelor noduri rutiere:

 

Nod rutier: Pantelimon (A0 – km 48) – sectorul A0 Nord;

Nod rutier: Ungureni (Al – km 53) – sectorul București – Pitești;

Nod rutier: Ovidiu (A2 – km 146) sectorul Fetești – Cernavodă;

Nod rutier: Dunărea (A2 – km 157) sectorul Fetești – Cernavodă;

Nod rutier: Peștera (A2 – km 181) sectorul Cernavodă – Constanța;

Nod rutier: Ciurila (A3 – km 33+000 pe secțiunea 2B Câmpia Turzii- Gilău);

Nod rutier: Romanasi (A3 – km 26) sectorul Poarta Sălajului – Nușfalău;

Nod rutier: Luduș (A3 zona km 18+000 a secțiunii 2A Ogra – Câmpia Turzii);

Nod rutier: Săndulești (A3 zona km 17+000 a secțiunii 2B Câmpia Turzii – Gilău);

Nod rutier: Crasna (A3 zona km 52+000 a secțiunii 3B Mihăilești – Suplacu de Barcău);

Nod de descărcare pe Autostrada A7 în zona localității Dumbrava, după conexiunea Autostrăzilor A7 cu A3;

Nod de încărcare/descărcare Adjud (Autostrada A7).