CFR Infrastructură anunță investiții majore la stațiile Ciulnița și Fetești

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia deschisă, în valoare totală de 4.992.516,79 lei fără TVA, pentru Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Lucrări în Stațiile CF Fetești și Ciulnița”.
Valoarea estimată a contractului este de 4.992.516,79 lei fără TVA, iar sursa de finanțare va fi asigurată din Fonduri de Coeziune și de la Bugetul de Stat. Durata totală estimată a serviciilor este de 84 de luni, care este calculată luându-se în considerare: durata estimată de proiectare și execuție a lucrărilor – 24 luni și perioada de garanție și notificare a defecțiunilor – 60 luni.
Contractantul/Supervizorul va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
În cadrul serviciului de consultanţă și supervizare în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente obiectivului de „Lucrări în Stațiile C.F. Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”, Contractantul va desfăşura activităţi de coordonare, consultanță și supervizare.
Anunţul de participare la licitaţia deschisă şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.Termenul limită pentru primirea ofertelor este 08.02.2022.