Conferință în cadrul proiectului „Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor”

Joi, 7 decembrie 2023, începând cu ora 9:30, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației organizează conferința în cadrul proiectului „Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor”, cod MySMIS 129900/SIPOCA 731. Evenimentul va avea loc la Hotel Novotel, Sala Paris, Calea Victoriei nr. 37B, sector 1, București.

La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, mediului academic și de cercetare, asociațiilor profesionale, mediului privat și societății civile.

Proiectul, derulat pe o perioadă de 4 ani, începând din data de 15 octombrie 2019, este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA 2014 – 2020).

Implementarea proiectului contribuie la optimizarea fondului de reglementări tehnice și dezvoltarea unor instrumente metodologice, pentru asigurarea proiectării de calitate în domeniul ingineriei și arhitecturii și îndeplinirii angajamentelor asumate la nivel guvernamental, inclusiv din perspectiva transpunerii și implementării în legislația națională a actelor comunitare în domeniul construcțiilor.

Activitățile derulate în cadrul proiectului, precum și actele normative rezultate, propun abordări și norme noi care vin în sprijinul asigurării sustenabilității mediului construit și îmbunătățirii calității vieții, având tematici specifice în domeniile:

  • performanța energetică a clădirilor;
  • asigurarea calității aerului din interiorul clădirilor;
  • reducerea riscurilor de dezastre naturale și adaptarea la schimbări;
  • digitalizarea în sectorul construcțiilor;
  • reglementarea privind infrastructura de transport;
  • menținerea cerințelor de calitate în construcții.

Obiectivul conferinței de joi, 07 decembrie, 2023 constă în promovarea rezultatelor obținute  în implementarea proiectului către toți factorii interesați, având în vedere rolul fiecărei părți în aplicarea unitară și coerentă a prevederilor normative pentru asigurarea calității construcțiilor, pe domenii de competență, și în gestionarea eficientă a finanțărilor.