Pasajul de la Piața Sudului este gata în proporție de 63%

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dezvăluit că pasajul de la Piața Sudului din București este construit în proporție de doar 63%, deși recent dădea ca sigură terminarea lui după sărbătorile de Paști. Edilul șef a tramis o scrisoare deschisă Asocierii Astaldi SPA – Euroconstruct Trading 98 SRL – RCV Global Group SRL, prin care a cerut ca ritmul de execuție al lucrărilor să fie mărit.

„Având în vedere data la care trebuia finalizat contractul de lucrări, 10.12.2015, şi stadiul actual de realizare de numai 63% după aproape 15 luni, considerăm că trebuie să acţionaţi de urgenţă în sensul măririi ritmului de execuţie. Aşa cum am văzut, ritmul execuţiei pe perioada campaniei electorale a fost unul susţinut, aţi mobilizat peste 200 de muncitori în şantier. Consider că o asociere de firme de talia dumneavoastră nu face paradă pentru a impresiona eventualii candidaţi şi de aceea va solicit să lucraţi şi acum în acelaşi ritm”, se arată în scrisoare.

În cadrul întâlnirilor de management, reprezentanţii legali ai asocierii au declarat termene de finalizare parţiale în luna decembrie 2016 pentru pasajul rutier şi aprilie 2017 pentru finalizarea pasajelor pietonale şi restabilirea totală a circulaţiei.

Proiectul de la Piaţa Sudului este realizat din fonduri europene, iar nefinalizarea la termenul asumat a lucrărilor de construcţie şi depăşirea duratei de implementare au ca efect restituirea tuturor sumelor rambursate către beneficiar de către AMPOR, în temeiul contractului de finanţare. În cazul în care se întârzie data de finalizare a lucrărilor, proiectul în întregimea lui va fi considerat neeligibil, consecinţa fiind rezilierea contractului de finanţare şi restituirea de către neneficiar a tuturor sumelor rambursate de AMPOR până la data rezilierii.

„În acest caz, prejudiciul înregistrat de beneficiar va consta în efortul financiar pe care acesta îl va face din bugetul local pentru asigurarea finanţării proiectului şi a restituirii sumelor către AMPOR plus a eventualelor penalităţi ce vor fi în sarcina beneficiarului”, arată primarul general al Capitalei.

Primarul susține că, în condiţiile în care graficul de execuţie a lucrărilor a fost modificat de mai multe ori, poate denunţa unilateral contractul din culpa exclusivă a executantului.

„Având în vedere deciziile pe care le-am luat în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti pentru deblocarea activităţii în cazul acestui proiect, sunt contrariată de lipsă de acţiune a executantului. Am fost informată ori de câte ori aţi actualizat graficul de execuţie al contractului de lucrări prin care aţi modificat data finalizării lucrărilor. Consider că un executant serios nu poate avansa lunar un alt termen de finalizare şi nu induce în eroare reprezentanţii beneficiarului. Graficele de execuţie transmise de dumneavoastră sunt incomplete, nesusţinute de ritmul execuţiei lucrărilor şi nu corespund din punct de vedere contractual, acestea neputând fi aprobate de către beneficiar. Sunt neplăcut surprinsă de faptul că nu aţi respectat instrucţiunile emise de către beneficiar, (acumulând o sumă considerabilă cu titlul de penalităţi), instrucţiuni care puteau conduce la eliminarea parţială a întârzierilor în finalizarea lucrărilor. Vă solicităm să luaţi în considerare importanţa acestui proiect pentru cetăţenii municipiului Bucureşti şi să reanalizaţi mobilizarea dumneavoastră în cadrul lucrărilor pe care le executaţi într-un termen rezonabil de 10 zile de la primirea prezenţei scrisori de nemulţumire a beneficiarului. Dorim să vă atragem atenţia în modul cel mai serios cu putinţă că în cazul în care nu observăm progresul pe care îl aşteptăm, există pârghii contractuale prin care să denunţăm unilateral contractul din culpa exclusivă a executantului şi că suntem determinaţi să apelăm la acestea dacă situaţia nu se va îmbunătăţi”, mai spune primarul General al Capitalei în scrisoarea transmisă constructorului.

Construcţia Pasajului Piaţa Sudului a început în primăvara anului 2014 şi trebuia terminată la sfârşitul anului 2015, dar, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, termenul a fost prelungit până la 30 iunie 2016. Din cauză că nici acest termen nu a fost respectat, reprezentanţii municipalităţii au semnat Actul Adiţional la Contractul de finanţare, prin care administraţia este obligată să încheie lucrările până în decembrie 2018.

Pasajul subteran de la Piaţa Sudului se realizează pe direcţia Calea Văcăreşti – Str. Niţu Vasile şi va avea o lungime de 356 de metri, din care rampa spre Văcăreşti, 111 metri, iar rampa spre Niţu Vasile 85 de metri. Lungimea în subteran va fi de 85 de metri, iar înălţimea de 5 metri.

Pe direcţia strada Niţu Vasile – Calea Văcăreşti, de o parte şi de alta a pasajului rutier, vor fi realizate şi pasaje pietonale. În plus, va fi construit şi un pasaj subteran pietonal care va face legătura între staţia de metrou Piaţa Sudului şi peroanele staţiei de tramvai de pe Şos. Olteniţei. Un alt pasaj pietonal subteran va fi construit la capătul dinspre str. Niţu Vasile a pasajului rutier (intersecţie str. Niţu Vasile cu str. Secuilor).

Lucrările de construcţie sunt executate de firma Euro Construct Trading 98 SRL. Contractul a fost atribuit pe 8 mai 2014 şi are o valoare de 109 milioane lei (aprox. 24 milioane euro).