Au crescut amenzile pentru bucureștenii care nu își zugrăvesc fațadele locuințelor

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, în ultima ședință, proiectul de hotărâre privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea acestora.

Proprietarii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia să efectueze lucrări de reparaţii curenţe, de întreţinere, consolidare, dar şi de reabilitare termică sau de reparaţie a acoperişului, altfel riscă amenzi mai mari, arată proiectul de hotărâre al CGMB.

O altă hotărâre a CGMB din 2003, cu obligaţii similare pentru proprietari, avea  plafonul maxim al amenzilor stabilit la 2.500 de lei. Noul proiect dublează amenzile pe care proprietarii le riscă în caz că nu respectă prevederile.

Astfel, instituţiile publice, agenţii economici şi persoanele juridice trebuie să realizeze următoarele lucrări: să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea de lucrări de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea, zugrăvirea periodică a acestora; să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă.

Bucureştenii au următoarele obligaţii: întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor acestora; curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora; finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi termenii stabilite de acestea; repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor.

Amenzile pentru nerespectarea acestor prevederi, atât pentru instituţiile publice, firme şi locatari, pornesc de la 1.000 de lei şi pot ajunge la 5.000 de lei.

De asemenea, proprietarii de construcţii şi terenuri pe a căror limită de proprietate se află construcţii de locuinţe sau cu altă destinaţie aflate în proprietatea sau deţinerea altor persoane, vecini cu aceştia, au obligaţia să le permită accesul temporar, dar nu mai mult de 60 de zile, pe proprietate, în vederea realizării de către aceştia a lucrărilor de reparaţii, întreţinere, consolidare, sau după caz reabilitare energetică. Proprietarii care nu respectă această regulă sunt pasibili de amendă cuprinsă între 2.000 şi 5.000 de lei.