Felinvest ridică un bloc de opt etaje pe locul fostei fabrici Feleacul din Cluj-Napoca

Felinvest SA, societatea controlată de fraţii Buzoianu, construieşte o clădire de locuinţe, spaţii de birouri şi spaţii comerciale pe strada Henri Barbusse nr. 44-46 cu un regim de înălţime de opt etaje, zona fiind reglementată urbanistic anterior prin PUZ aprobat în 2017 în baza căruia s-au edificat două imobile de birouri şi un imobil de locuinţe colective, scrie www.monitorulcj.ro.

Terenul, în suprafaţă de 2,05 hectare, este situat în zona estică a municipiului Cluj-Napoca, pe platforma industrială a fostei fabrici Feleacul. Zona este delimitată de strada Henri Barbusse, Cibinului şi Iazului.

Potrivit Primăriei, pentru documentaţia PUZ se stabilesc următoarele reglementări urbanistice: funcţiune predominantă: structură funcţională mixtă, incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, activităţi de administrare a afacerilor. Locuirea va ocupa între 30 şi 70% din suprafaţa construită desfăşurată totală. Parterele spre strada vor avea funcţiuni de interes spre public; înălţime maximă admisă: înălţimea la cornişă nu va depăşi 22 metri, iar înălţimea etajului retras nu va depăşi 25 metri, respectiv S+P+5E+R+Et. Pentru ultimul nivel, cu destinaţie strict tehnică, se acceptă o înălţime maximă de 28 metri. Se admit nivele parţiale cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă şi totală reglementată.

Accesul maşinilor va avea loc din străzile Henri Barbusse şi Cibinului, iar staţionarea autovehiculelor se va face în incintă.

“Dimensiunea şi forma suprafeţei de teren rămase neconstruite face imposibilă implementarea principiului cvartalului. Parcela ce se va dezmembra, respectiv zona liberă de construcţii nu justifică condiţionarea unui front de minim 18 metri sau o parcelă regulată cu adâncime mai mare decât lăţimea. Clădirile se vor amplasa în aliniamentul existent – este imposibilă realizarea unui regim de construire închis din cauza clădirilor existente în zonă – limitarea construirii la 20 de metri faţă de aliniament nu ar duce la o utilizare eficientă a parcelei – retragerile faţă de limitele laterale ale parcelelor va fi de minim 6 metri – se va respecta înălţimea la cornişă de 22 metri, însă se solicită ca înălţimea maximă a etajului retras să fie de 25 metri, iar pentru ultimul nivel, cu destinaţie strict tehnică, 28 metri”, se menţionează în referatul de aprobare al proiectului, citat de publicația amintită.