Noer: avantajele și dezavantajele viitoarei legi a construcțiilor

Roxana Dudău, Associated Partner, Head of Real Estate Department Noerr, a declarat în cadrul celei de-a noua ediții a evenimentului „Real Estate & Construction Forum” că în această primăvară se împlinesc exact 10 ani de la lansarea în dezbatere publică a proiectului de Cod al construcțiilor, cod care, la data respectivă (martie 2008), a fost redactat de către Inspectoratul de Stat în Construcții și avea că scop unificarea legislației din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului cu cea din domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcțîi. În 10 ani nu s-a reușit realizarea unei astfel de unificări legislative, a spus reprezentantul Noerr.

În ceea ce privește proiectul noii legi a construcțiilor, Roxana Dudău a menționat o serie de modificările de bun augur aduse prin acest proiect, cum ar fi:

(i) posibilitatea (dar nu și obligația) autorităților de a înființa un ghișeu unic, care să preia de la solicitanți formalitățile de obținere a variatelor avize și acorduri din partea autorităților avizatoare;
(îi) înființarea unei baze de date consolidate a tuturor rețelelor de utilități și lucrărilor de construcțîi efectuate la nivel național;
(iii) verificarea și revizuirea tuturor normativelor tehnice în vigoare;
(iv) clarificarea unor aspecte discutabile în trecut, precum valabilitatea avizelor și acordurilor până la finalizarea lucrărilor de construire.

Au fost menționate și o serie de neajunsuri cum ar fi:

(i) necorelarea cu prevederile legii privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
(îi) prelungirea termenelor de emitere a autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism de la 30 de zile calendaristice la 30 de zile lucrătoare;
(iii) eliminarea temeiului legal pentru concesionarea imobilelor din domeniul privat al statului;
(iv) suspendarea procedurii de autorizare în cazul în care există litigii cu privire la un teren până la soluționarea definitivă a respectivelor litigii, fapt ce poate duce la apariția cu ușurință a unor procese strict de sicanare a anumitor investiții;
(v) omiterea preluării în acest proiect a posibilității scoaterii din circuitul agricol a terenurilor agricole intravilane prin autorizația de construire.