Noua lege a construcțiilor, revoluție antibirocratică

Noua lege a construcțiilor completează și modifică celebra Lege 50/1991 care, conform deputatului PSD de Prahova Razvan Ursu, unul din initiatorii schimbării ei, „e o lege ineficientă și anacronică: de la promolgarea ei în 1991, România s-a schimbat enorm, iar Legea 50 a devenit, din multe puncte de vedere un dinozaur, o lege greoaie și stufoasă, care încurajează birocrația”. Noua lege a trecut de Camera Deputaților și așteaptă promulgarea ei de către președintele României.

Între modificări se remarcă:

Certificatul de urbanism poate fi obținut și în format digital, eliminând astfel statul la cozile de la ghișee. În plus, termenul de eliberare a fost redus la jumătate: de la 30 de zile, la 15.

Autorizaţia de construire se va emite în cel mult 30 de zile de la depunerea documentaţiei, iar în caz de urgență, în termen de șapte zile, față de 15. Autorizația include atât lucrările efective de construcție cât și cele „colaterale”cum ar fi racordurile, branșamentele la apă, canalizare, gaze, căldură, energie electrică, telefon, cablu tv etc.

Se elimină, practic, autorizatia de construire pentru lucrările de bransamente si racorduri, cerându-se doar acordul adminstratorului drumului. Mai exact, cazurile în care această măsură se aplică sunt, coform textului legii:

„l) lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

  1. m) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului”

De asemenea, autorizația de construire nu mai e necesară nici pentru lucrările de acoperire a terenurilor de sport și a celor cu destinație culturală, care vor putera fi realizate în baza unui simplu aviz de amplasare.

Documentația pentru recompartimentările interioare se simplifică, cuprinzând, conform textului legii, „memoriu de arhitectură, releveu, propunerea de compartimentare/desfiinţare şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune, care urmează să fie supus  compartimentării interioare”. Se simplifică și documentația pentru lucrările de închidere a balcoanelor/logiilor, documentația pentru emiterea autorizaţiei de construire cuprinzând „memoriu de arhitectură, releveu, faţadă, propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune”. Se exceptează de la aceasta clădirile cu risc seismic I sau II.
În sfârșit, prin noua lege, primăriile vor avea cadrul legal pentru a finaliza lucrările de construcție blocate din cauza prevederilor autorizației de construire, noua lege modificând articolul 38, alineatul (2) astfel:

„(2) In vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin.(1), autoritatea administrației publice locale pe teritoriul căreia se află construcțiile va aplica prevederile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată și valorificate, în condițiile legii.”