Se scumpește construcția de autostrăzi, poduri, viaducte și tunele rutiere

Standardele de cost pentru construcţia de autostrăzi în zonele de şes, deal şi munte, dar şi pentru drumuri naţionale noi sau pentru poduri, viaducte şi tunele rutiere, vor creşte în medie cu 12,5% faţă de actualele costuri, conform unui proiect normativ iniţiat de Ministerul Transporturilor, consultat de Mediafax. De asemenea, dacă în 2010 standardele de cost erau exprimate la cursul de 4,20 lei/euro, acum vor fi exprimate la cursul de 4,55 lei/euro, ceea ce înseamnă că în moneda naţională noile preţuri sunt semnificativ mai mari.

Mai jos sunt câteva din standardele de cost pentru marile lucrări de infrastructură:

– kilometrul de autostradă construită în zona de şes va costa 4,28 milioane de euro (19,4 milioane de lei la cursul 4,55 lei/euro), faţă de 3,82 milioane de euro (15,9 milioane de lei la cursul 4,20 lei/euro) în 2010;
– kilometrul de autostradă construită în zona de deal va costa 5,60 milioane de euro (25,5 milioane de lei), faţă de 4,98 milioane de euro (20,9 milioane de lei) în 2010;
– kilometrul de autostradă construită în zona de munte va costa 6,74 milioane de euro (30,7 milioane de lei), faţă de 5,99 milioane de euro (25,1 milioane de lei) în 2010;
– kilometrul de drum naţional nou va costa 1,40 milioane de euro (6,3 milioane de lei), faţă de 1,27 milioane de euro (5,3 milioane de lei) în 2010;
– kilometrul de tunel rutier va costa 31,04 milioane de euro (141,2 milioane de lei), faţă de 27,5 milioane de euro (115,5 milioane de lei) în 2010;
– metrul pătrat de pod/viaduct va costa între 1.228 şi 1.385 de euro, preţ aproximativ egal – exprimat în euro – cu cel din 2010. Exprimat în lei, acest preţ creşte de la 5.157, respectiv 5.817 lei/mp în 2010 la 5.587, respectiv 6.301 lei/mp în 2018, pe fondul diferenţei de curs valutar introdusă prin proiectul normativ actual.

Potrivit Ministerului Transporturilor, necesitatea actualizării standardelor de cost se fundamentează pe următoarele aspecte:

– Revizuirea unor norme, normative şi standarde (de exemplu Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii – indicativ NP 074/2015, Cod de proiectare seismică – indicativ P 100/1-2013, Normativ privind mixturi asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice privind proiectarea, prepararea şi punerea în operă – indicativ AND 605/2016, etc.);
– Modificări ale legislaţiei privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice – Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;
– Modificări ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii (modificată ṣi completată în 2015 şi 2016);
– Modificări ale cerinţelor din Legea Mediului, completată în anul 2010 spre exemplu cu Ordinele M.M.P. nr. 19 ṣi nr. 135 prin care se prevăd realizarea studiului de biodiversitate, evaluarea adecvată şi evaluarea impactului asupra mediului, etc.

„Considerăm necesară revizuirea standardelor de cost stabilite în anul 2010 şi propunem creşterea procentului aplicat lucrărilor de construcţii-montaj la cota de aproximativ 3% pentru consultanţă (faţă de 1%), 5% la proiectare (faţă de 3%) şi 2% pentru asistenţa tehnică (faţă de 1,5%). În privinţa preţurilor unitare propunem actualizarea acestora cu indicele de cost în construcţii ingineresti publicat de către Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 2010 (baza standardelor de cost aprobate) şi 2017, respectiv 122, reprezentând o creştere de 22%”, argumentează iniţiatorii proiectului normativ.