CNAIR, informații de ultimă oră legate de nodul de la Holdea, de pe autostrada Lugoj-Deva

După efectuarea inspecţiei preliminare a lucrărilor în vederea recepţiei Nodului Holdea de pe Autostrada Lugoj – Deva Lot 3, CNAIR a acordat un termen de 14 zile antreprenorului, societatea spaniolă Comsa, pentru curăţenia generală a amplasamentului şi completarea documentaţiei care alcătuieşte Cartea Tehnică a construcţiei.

Ulterior, în cadrul recepţiei finale pentru „Execuţie lucrări bretea ieşire – Descărcare Holdea şi montare panouri fonoabsorbante”, se va decide deschiderea traficului rutier.

Conform CNAIR, în data de 28.10.2019, a avut loc Inspecția Preliminară a Lucrărilor în vederea efectuării Recepției la Terminare.

Ca urmare a acestui demers, s-a constatat necesitatea realizării lucrărilor de curățenie generală a amplasamentului, precum și necesitatea completării deocumentației care alcătuiește Cartea Tehnică a construcției.

Pentru finalizarea celor mentionate mai sus, Antreprenorul a primit un termen de 14 zile calendaristice.

Ulterior adoptării măsurilor stabilite în cadrul Inspecției Preliminare a Lucrărilor precizate, precum și în acord cu solicitarea Antreprenorului, va fi realizată Recepția Lucrărilor la Terminare, în cadrul căreia se va decide dacă obiectivul amintit corespunde exigențelor tehnice prevăzute în proiect, respectiv dacă poate fi deschis traficului rutier.

 

În vederea unei informări transparente a opiniei publice CNAIR precizează următoarele:

In data de 24 iulie 2019 Antreprenorul a solicitat Recepția Lucrarilor la Terminare conform prevederilor contractuale și HG 845/2018 înștiintand Beneficiarul si Inginerul/Consultantul (DRDP Timisoara) că Lucrarile vor fi finalizate și pregatite de recepție la data de 12.08.2019.

Inginerul a transmis în data de 08.08.2019, faptul că Recepția la terminarea lucrărilor nu îndeplinește prevederile Sub-clauzei 10.1 din cadrul Contractului, respectiv HG 845/2018, la data comunicată de către Antreprenor.

Antreprenorul a reconfirmat în data de 08.08.2019 instiintarea sa potrivit căreia lucrările vor fi finalizate conform Contractului și pregătite de recepție la data de 12.08.2019.

În data de 09.08.2019, Inginerul a întocmit Referatul Inginerului, în conformitate cu prevederile HG 845/2018, prin care a notificat părtile că lucrările aferente contractului ”Autostrada Lugoj – Deva Lot 3, km 56+220 – km 77+361 – Executie lucrari bretea iesire – Descarcare Holdea si montare panouri fonoabsorbante”nu sunt finalizate, în consecință nu poate fi încheiată Recepția la Terminarea Lucrărilor, conform HG 845/2018, întrucât nu sunt întrunite condițiile privind siguranța circulației.

În data de 13.08.2019, C.N.A.I.R. S.A. a întrunit Comisia de Recepție, constatând ca în conformitate cu  Art. 8 alin (3) din cadrul HG  845/2018, că nu sunt întrunite condițiile pentru efectuarea Recepției la Terminarea  Lucrărilor.

În data de 03.10.2019,  Antreprenorul a comunicat  faptul că lucrările privind siguranța circulației au fost remediate.Totodată, Antreprenorul a solicitat Beneficarului efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor.

Astfel, în data de 28.10.2019, a avut loc Inspecția Preliminară a Lucrarilor în vederea efectuării Recepției la Terminare, în care s-a constatat necesitatea realizării lucrarilor de curatenie generala a amplasamentului si completarea documentației care alcătuiește Cartea Tehnică a Construcției.