TIAB București va moderniza stația electrică de 110 KV aparținând CHE Brădișor

Hidroelectrica a semnat contractul pentru modernizarea Stației Electrice de 110 KV aparținând CHE
Brădișor, parte a amenajarii hidroenergetice Lotru. Lucrarea, în valoare de de 5.372.281,15 lei fără TVA
presupune prestarea de servicii de reparații și instalarea de echipamente și a fost atribuită societății
TIAB București, în urma unei licitații publice deschise la care au participat 4 ofertanți. Criteriul de
atribuire a fost acela al celui mai bun raport preț/calitate.

Contractul – de tip ”la cheie”, semnat de Hidroelectrica, prevede derularea de lucrări complexe:
înlocuirea de către prestator a echipamentului primar din stații în concordanță cu schema actuală,
modificarea și înlocuirea de echipamente secundare, reabilitarea și înlocuirea parțială a instalației de
legare la pământ și a instalației de paratrasnet, precum și reabilitarea cadrelor, riglelor și stâlpilor stației.
Lucrările vor fi finanțate din surse proprii Hidroelectrica și sunt prevăzute în bugetul companiei la
capitolul ”Investiții efectuate la imobilizările corporale existente”.

”Lucrările de modernizare de la Brădișor urmează să fie realizate până la sfârsitul anului 2020. Fiecare
pas făcut în sensul reîntineririi obiectivelor din sistemului energetic este important, iar viziunea de
business a Hidroelectrica merge în acest sens. Este nevoie de modernizare făcută susținut”, a declarat
Bogdan Badea, Președintele directoratului Hidroelectrica. ”Vrem să urmăm planul de afaceri pe care l-
am făcut și care a fost aprobat de acționari. Suntem printre puținele firme din România care au puterea
financiară de a face investiții semnificative în sectorul energetic, și – mai mult, au și dorința de a face
acest lucru.”

Amenajarea hidroenergetică Lotru este cea mai complexă de pe râurile interioare ale României, fiind și
unică în același timp prin schema de amenajare adoptată, care se bazează pe principiul concentrării de
debite și caderi. Astfel, atât apele din bazinul hidrografic al Râului Lotru, pe care este amplasată
amenajarea, cât și cele din bazinele hidrografice învecinate, sunt direcționate gravitațional și prin
pompaj către lacul Vidra, care constituie acumularea principală a amenajării.