Alexio Star Development Sun va construi mai multe blocuri cu șase etaje în Constanța

rimăria Constanța a anunțat consultarea publică asupra propunerilor preliminare privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru reglementarea amplasării construcțiilor pe parcela situată în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 269.

„Se cere reglementarea terenului pentru construirea unor imobile de locuințe de serviciu și pentru funcțiuni aprobate conform PUZ“, se arată în argumentarea PUD, conform Ziua de Constanța.

Conform documentației de urbanism de tip PUZ aprobate cu HCLM 286 din 29.06.2011, terenul se află în zona de reglementare UTR 2 – loturi vest bd. Aurel Vlaicu. Funcțiunile permise sunt: depozitare în spații închise – hale, pe platforme; comerț en-gros; producție nenocivă; spații de prezentări – expoziții; birouri; locuințe de serviciu; baze de producție; dotări la nivel de cartier sau oraș.

Terenul studiat este liber de construcții. Spre nord-est se află o parcelă pe care este amplasat un spațiu comercial, de depozitare și expunere, utilizat în prezent de Mobexpert. Spre sud-vest se află mai multe parcele, în general libere de construcții, pe unele fiind amplasate parcări pentru autovehicule.

Spre bd. Aurel Vlaicu se află un spațiu comercial, Casa „Shutzu”. Suprafața parcelei studiate este de 4.483 mp, având formă trapezoidală și dimensiunile maxime în plan de 22.27 metri la stradă și cca 226.74 metri în adâncime, pe direcția NV-SE. Parcela se învecinează astfel: la nord-est – parcele aflate în proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, nr. cad. 246580; la nord-vest – HCN 592/100, domeniu public; la sud-est – bd. Aurel Vlaicu, domeniu public; la sud-vest – parcele aflate în proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Terenul aflat în studiu este integral proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. În prezent aparține societății Alexio Star Development Sun conform actului de proprietate. Conform PUZ, se va rezerva pentru mărirea amprizei bd. Aurel Vlaicu o suprafață de 383 metri. Aceasta va trece din domeniu privat al persoanelor fizice și juridice în domeniu public conform procedurilor legale, fără a împiedica emiterea autorizațiilor de construire pe parcelă până atunci. Pe parcelă se intenționează amplasarea unor locuințe de serviciu, colective, cu regimul de înălțime maxim (S+D+)P+6E, cuprinzând mai multe tronsoane de apartamente, spații comune și garaje. Obiectivul propus se încadrează din punct de vedere funcțional în prevederile PUZ-ului aprobat. Construcțiile principale vor cuprinde apartamente, pe teren putând fi amplasate alte funcțiuni complementare permise prin regulamentul de urbanism: garaje, spații pentru comerț de proximitate, birouri, conform Ziua de Constanța.