Va fi revizuit SF pentru podul de peste Tisa în zona Teplița din Sighetul Marmației

CNAIR, în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 15.04.2020Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 11/09.08.2018, pentru proiectul:

„Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetul Marmației”.

Prin semnarea Actului Aditional nr. 3 se modifica următoarele clauze :

  • Articolul 2 – Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin. (2) se va modifica și va avea următorul cuprins:

”Perioada de implementare a Proiectului este de 81 luni, respectiv între data de 01.04.2015 și data de 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

  • Articolul 3 – Valoarea contractului, alin. (1) și (2) și vor avea următorul cuprins:

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.480.013,71 lei din care 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul  European de Dezvoltare Regională- 1.043.764,81 lei, 15% cofinantare proprie- 184.193,78 lei, restul de 252.055,12 lei reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.