Viarom Construct va finaliza Varianta de Ocolire Mihăilești

Joi, 12.11.2020, CNAIR a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului  având ca obiect „Constructia Variantei de Ocolire Mihăilești – Finalizare lucrări”.

Ofertantul desemnat câștigător este S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L, cu preţul de 36.862.651,20 Lei fără TVA.

Durata de executie a contractului este de 12 luni.

Perioada de garanție a lucrărilor este de 5 ani.

Realizarea variantei de ocolire va cuprinde următoarele lucrări:

  • Realizarea propriu zisă a variantei de ocolire și modernizarea străzii Potcoavei;

  • Amenajarea intersecțiilor existente în cadrul proiectului; Varianta de ocolire – km 21+200 al DN 6 – intersecție giratorie – km 24+800 al DN 6 – intersecție giratorie Strada Potcoavei, realizare de intersecții la nivel prin racordare simplaăcu arc de cerc;

  • Realizare rețea de iluminat public;

  • Lucrări de siguranța circulației.

Dupa expirarea termenelor de contestație și ulterior soluționării eventualelor contestații, ofertantul câștigător va fi invitat la sediul CNAIR pentru semnarea contractului.